Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Mindfulness Yoga med Lena Elmqvist

I Mindfulness yoga flyttas fokus från prestation och strävan – det viktiga är närvaro i rörelser och ställningar. Övningarna är mjuka och lugna, med utgångspunkten att allt är okej, just så som det är i stunden.

 

Yogaläraren Lena Elmqvist förenar i sin undervisning hatha-yoga med mindfulness som en väg till närvaro och utveckling.
– Mindfulness yoga liknar andra yogaformer, som ofta också ger plats för närvaro, medvetenhet och andning, poängterar Lena.

 

Mindfulness yogans särprägel är att den uttalat inbjuder till att upptäcka det som finns i stunden, utan att sträva till något annat.

 

Lena Elmqvist

– Det är lätt hänt att yogaträningen blir en strävan och jag vill inte säga att det är fel, men i Mindfulness yoga är det okej oavsett hur det är och min känsla är att det skapar mer utrymme att upptäcka vad som pågår i stunden, säger Lena.

 

Mindfulness är ett förhållningssätt

 

Yogarörelserna utgår från hatha-yogan och ger stort utrymme för kontakt med andningen. Valet av övningar sker alltid utifrån gruppen, så att alla klarar av att utföra dem efter sin egen kapacitet. Ledaren gör rörelserna tillsammans med gruppen och undervisar genom att själv visa och beskriva rörelserna. Det förekommer sällan fysiska justeringar eller korrigeringar av deltagarnas rörelser.

 

På helgkurserna som Lena håller får deltagarna ett grundläggande rörelsepass, som också finns på cd och underlättar fortsatt träning hemma. Sittande och liggande meditationer liksom kroppsscanningar1 ingår också. Kurserna i mindfulness yoga erbjuder möjligheten att få vara inom sig själv, i rörelser och i stillhet.
Lena beskriver att mindfulness yoga är ett förhållningssätt som inte bara tillämpas i träningen, utan i allra högsta grad också handlar om vardagen och att bli alltmer närvarande i varje stund, vare sig man sitter, går eller står. Hon säger att närvaro i nuet är en förmåga som vi alla besitter men som vi har lätt för att tappa bort, när det är mycket som distraherar oss från stunden och från oss själva.

Intresserad av yoga? Läs mer om alla vår yoga utbildning, ayurveda utbildningar , yin yoga utbildning eller yogamassör utbildning. Du kan även läsa om alla våra utbildningar och kurser här. Må bättre själv och få andra att må bättre tillsammans med oss på Axelsons och med våra duktiga yogalärare! 

– Det är en form av disciplin att bestämma sig för att inte alltid ta fram telefonen. Att bestämma sig för att nu vill jag ägna mig åt det som pågår, säger Lena.

 

Lena Elmqvist är utbildad socionom, yogalärare och shiatsuterapeut. Hon har fått sin utbildning i mindfulness yoga i USA, och berättar hur hon har levt med yoga och meditation i trettio år.
– Det har varit otroligt värdefullt! Det har påverkat hela min syn på livet och min uppfattning av verkligheten – jag upplever att allt hänger ihop, att vara en del av en helhet, att varje andetag förbinder mig med livet – det är ju sådant som går väldigt djupt! berättar Lena. Men jag menar inte att det är helt enkelt. Jag behöver själv ständigt påminna mig själv om medvetenhet och närvaro, det är annars lätt hänt att tankarna far iväg och ockuperar sinnet!

stock-illustration-6435322-mandala-vector

 

Medkänsla uppstår ur närvaro

 

Drivkraften till att undervisa i Mindfulness yoga och att arbeta med hälsa i olika former handlar för Lena om att få dela med sig av det som hon själv har haft glädje av.
– Jag vill skapa en atmosfär tillsammans, där vi alla kan känna tillhörighet och att vi får vara människor. Jag ser det mer som att dela än att lära ut. Att få dela en samvaro bortom ord, bortom åsikter, föreställningar och fördomar, i stillhet och i närvaro – det känns fint! säger Lena och ler.Genom att vara uppmärksamma på oss själva utvecklas vi ofta så att vi även bättre kan vara med andra.

 

Att meditera, utöva yoga och sådant kan lätt te sig som sysselsättningar som bara handlar om att ägna sig åt sig själv. Men min upplevelse är att till exempel medkänsla uppstår i närvaro och att träningen handlar om att bli fri från sina inre begränsningar, så att man kan vara mer närvarande med andra och annat.
Mindfulness yoga beskrivs som icke-dömande och jag frågar hur man blir fri från dömande.
– Det är en utmaning, svarar Lena, men ofta händer mycket bara vi blir medvetna om vår automatiska vana att ständigt bedöma. I träningen på yogamattan kan vi lägga märke till hur våra bedömningar går i gång, hur vi dömer våra upplevelser, andra människor och oss själva. Själva medvetenheten om att vi dömer är det första steget vidare och dömandet tappar en del av sin kraft, bara genom att vi upptäcker det, om och om igen.

 

– Inom Mindfulness yoga är metoden att helt enkelt ständigt återvända med uppmärksamheten till andningen i stunden, när vi lägger märke till att sinnet är i gång med sitt dömande. Det handlar om att släppa, att inte gå vidare, att inte fortsätta på spåret av tänkande och tyckande, säger Lena.

 

stock-illustration-6435322-mandala-vector

 

Kroppen är här och nu

 

Vad händer då efter en helg eller ett pass i Mindfulness yoga? Lena menar att många tar närvaron med sig ut från yogasalen – och det är därför Mindfulness yoga också handlar om det vanliga livet. Deltagarna brukar beskriva att de upplever mer lugn, en tacksamhet och att de känner sig mer tillfreds och kan vila i sig själva.

 

Många upplever sig mer förankrade i nuet, att de är mer jordade, att de känner mer kontakt med sina fötter, sin kropp och sitt sinne, vilket ger mer balans. Mindfulness yoga handlar djupast sett om att skapa balans. Att känna närvaro i kroppen.

 

– Kroppen är här just nu, den kan inte vara någon annanstans, oavsett hur det är, konstaterar Lena. Effekten av att känna sin kropp i närvaro kan ha stora effekter, även för de som gör det för första gången, till exempel kan människor med ständig smärta uppleva att de under en stund är fria från värk. Även om kroppen inte är som man önskar, eller som man tycker att den borde vara, så har det ett stort värde i att vara närvarande i den.

 

-Värdet är att man känner sig själv mer, man blir mer förankrad i sig själv och det skapar trygghet, avslutar hon.