Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


”Mitt tillstånd nu är helt annorlunda än innan kursen”

Trots ett aktivt liv som träningsinstruktör har Lena Bunodiere haft kroniska smärtor i rygg och höfter under de senaste tio åren. Efter kursen Anatomy Trains in Motion med rörelseprinciper baserade på Tom Myers förståelse av fascia, har hon det ”100 gånger bättre”, och har fått en djupare förståelse för fascia som också kommer hennes deltagare till godo.

 

Hej Lena, vad arbetar du med?

– Jag har två olika jobb, dels som skollärare och dels som instruktör i Garuda och Pilates, och yogalärare. Jag har tidigare jobbat som danslärare under ett antal år. Garuda är en mix mellan tekniker från bland annat dans, pilates, yoga och sannolikt fler discipliner, och jag undervisar på flera olika studios. Jag upplever en samstämmighet mellan Garuda och Anatomy Trains in motion på så vis att båda är baserat på ett holistiskt perspektiv och tar hänsyn till fascian i kroppen. Det är Garudaträningen som gjort att jag är speciellt intresserad av fascia.

Vill du också lära dig Anatomy Trains in Motion? Läs mer och anmäl dig här!

Lena Bunodiere.

 

Vad är det du tycker är spännande med fascia?

– Jag tänker på det som ”the missing link” inom träningsvärlden. När man förstår vad fascia gör och hur det fungerar, förstår man kroppen på ett annat sätt. Genom fascia förstår vi mer om hur allt i kroppen är förbundet, förstår anatomi, rörelse och hållning på ett annat sätt. Fasciatänk ger en holistisk modell för förståelse.

Om någon har spänning i höger axel, visar fascialinjerna oss hur det kan hänga samman med en obalans i ankeln. Man kan inte alltid räkna ut det hela och behöver ha en öppenhet när vi försöker förstå. Även om jag har studerat anatomi på universitetet och sedan igen som pilatesinstruktör, var det svårt för mig att förstå mig på fascian. Nu, genom Tom Myers ”mapping of the body”, har jag fått en mycket mer helhetlig förståelse.

 

Vad tycker du att du har fått ut av kursen?

– Även om jag själv varit instruktör länge och är aktiv fysiskt, kunde jag inte bli av med mina egna spänningar och smärtor. När jag gick kursen i Anatomy Trains in Motion, upplevde jag att kroppen blev omorganiserad. ATiM går verkligen i djupet. I Garuda jobbar vi efter liknande principer men det är mer intuitivt, AtiM-systemet är verkligen välinformerat och genomtänkt!

 

Lena Bunodiere. Foto: Louise Björling

 

– Jag fick många aha-upplevelser, ”aha, det är därför vi upprepar den här sekvensen, det är därför vi gör den här rörelsen”! ATiM är verkligen ett mycket bra komplement till andra träningsformer.

I den här kursen förstod jag också varför humör och signalsubstanser påverkar fascian. Våra tankar och vårt mående påverkar vår hållning och därigenom fascian, vi skiftar hela tiden och fascia är påverkbar och påverkas av allt i livet. Det kan kännas lite vagt i teorin, men när man lär sig metoderna så förstår man genom upplevelse, det är lätt att känna förbindelserna genom hela kroppen.

 

Hur har ATiM påverkat din undervisning och din egen kroppsupplevelse?

– Jag har börjat integrera ATiM-principerna i mina klasser och rörelsesekvenser, och jag kan arbeta utifrån en större förståelse för och hänsyn till fascia. Det har gett mig väldigt mycket, speciellt när jag har deltagare med specifika besvär eller rörelseinskränkningar. ATiM är ett otroligt bra redskap för att hjälpa dem.

Jag har också kunnat hjälpa mig själv! Mitt tillstånd nu är helt anmorlunda än innan kursen. Jag har haft kronisk smärta i rygg och höfter i över tio år, och nu har jag det 100 gånger bättre! Smärtan kommer bara ibland, och jag har blivit mer rörlig. När fascian är frisk, hydrerad och stark, mår jag mycket bättre, orkar mer både energimässigt och i fråga om att lyfta vikter och liknande. Jag mår mycket bättre i kroppen nu!

Fascian kan hålla mycket spänning, men enligt ATiM behöver vi stimulera fascian i rörelse, det räcker inte att hålla positioner i stillhet. Jag kan inte förklara som en expert men jag vet genom min egen kropp att det hjälper!

Min upplevelse är att man känner effekt genast. För att få de här resultaten har jag integrerat principerna i min träning, kanske bara två gånger i veckan. Samtidigt har min nya förståelse genom ATiM blivit integrerad i mina vardagliga rörelsemönster, det har blivit ett nytt sätt att använda kroppen hela tiden. Det har gett otroliga resultat.

 

Vill du också lära dig Anatomy Trains in Motion? Läs mer och anmäl dig här!