Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Motivera är en PTs viktigaste uppgift

Det har skett en genomgripande utveckling inom den personliga träningen. Från 90-talets fokus på muskelbyggande har utvecklingen inom branschen gått alltmer mot ett hälso- och fitnessperspektiv.

Det ställer nya krav på vad den moderna personliga tränaren bör ha för kompetens och kunskap för att kunna serva sina kunder på bästa sätt.

– Som personlig tränare möter man fram för allt två typer av kunder, säger Simon Forsberg, HR-manager för PT på Fitness24seven. Den första typen är de som vill ha hjälp med livsstilsförändringar. Som PT jobbar man då med att hjälpa kunden hitta kraft och motivation till förändringar i kost och träning. Den andra kundtypen är träningsintresserade personer som vill boosta sig själva. De har tydliga mål, som ”klara att springa milen i sommar”. Fokus för PT’n blir då att hjälpa kunden med fysisk, målinriktad träning. Att vara personlig tränare innebär alltså ett stort ansvar, i och med att man har så olika klienter, säger Simon.

 

Hur regleras vad en PT ska kunna?

För att höja och jämna ut kompetensen bland personliga tränare har aktörerna i branschen börjat ta ett samlat grepp om vad en PT ska kunna. Den europeiska oberoende organisationen European Health and Fitness Association (EHFA) har tagit fram en europeisk standard för vad en utbildning till PT ska innehålla.
– När man väljer pt utbildning är det viktigt att välja en skola som är ackrediterad av EHFA (Europe Active), eftersom de flesta arbetsgivare idag frågar efter detta.

Simon poängterar att kundens upplevelse av att ha fått en högkvalitativ tjänst både beror på träningsupplevelsen, det mänskliga bemötandet och det slutgiltiga resultatet. Det innebär att i jobbet som PT är de mjuka kvaliteterna i form av omhändertagande och samtalsmetodik lika viktiga som de resultatinriktade kompetenserna inom träning, kost och livsstilsrådgivning.

När man som PT ska välja arbetsgivare menar Simon att det är viktigt att undersöka om arbetsgivaren ger rätt förutsättningar för att man verkligen ska kunna göra ett bra jobb.
– På Fitness24Seven jobbar vi med introduktions- och vidareutbildningar samt vägledning och coaching av våra PT för att de ska kunna nå sina egna och företagets mål. Samtidigt har vi en teamfrämjande kultur och goda utvecklingsmöjligheter inom organisationen. Vi tror att motiverade, kompetenta och nöjda medarbetare i slutänden gör våra kunder nöjda.

Vi uppskattar relationen till utbildare som Axelsons väldigt mycket. I praktiken innebär det främst besök på utbildningarna för att nå potentiella, framtida medarbetare, men vi tror också att det är en förutsättning att utbildare och arbetsgivare för en dialog för att långsiktigt utveckla branschen.

Vi gör bedömningen att Axelsons PT-utbildning är mycket konkurrenskraftig, inte minst för att den är förlagd över längre tid och det tror vi ger goda förutsättningar till inlärning och fördjupad kunskap. Dessutom har vi ett gäng PT som kommer från Axelsons och det går väldigt bra för dem hos oss, avslutar Simon.

 

PT i praktiken

Vad behöver en PT kunna för att bäst serva sina kunder? Genom att följa arbetet från första kundmötet till nöjd kund får vi en bild av vilka kompetenser och färdigheter som krävs av en PT.

Behovsanalys:
I det första mötet gör man en behovsanalys. Genom att ta reda på kundens målsättningar, bakgrund och nuläge försöker man få veta vad kunden behöver och vill ha.

Tester:
Beroende på kundens målsättning gör PT’n tester på rörlighet och stabilitet (grundläggande kvaliteter), eller kapacitetstester som styrke- och konditionstester. Detta är viktigt eftersom man måste veta tillräckligt mycket om kunden för att kunna rekommendera ett relevant träningsupplägg, men också för att ringa in kundens behov av personlig träning.

Sälja:
Nyfikenhet är viktigt i den första konsultationen med kunden. Genom att ta reda på så mycket man kan om kundens behov och motiv kan man rekommendera ett relevant upplägg av träningen. Man ska inte sticka under stol med att PT-yrket innebär ett försäljningsmoment. En framgångsrik tränare ”säljer in” det kunden vill ha och för det krävs en väl genomförd behovsanalys.

Träningsupplägg:
Som PT förväntas man lägga upp en övergripande plan för arbetet med kunden. Funktionell styrketräning, konditionsträning, kostanalys och livsstilsrådgivning kan ingå i arbetet.
– Merparten av dagens PT-utbildningar lägger fortfarande stort fokus vid styrketräning. Men enligt den svenska standarden ska en PT även kunna konditionsträning på relativt hög nivå. Lyckligtvis har löp-boomen gjort att PT-branschen börjat vidareutbilda inom konditionsträning, och fler och fler PT ger idag sina kunder individuell konditionsträning, säger Simon.

Han berättar också att det börjar bli allt vanligare för personliga tränare att hålla i ”small group training”, högintensiv träning i små grupper. Enligt den svenska standarden ska alla PT-tillfällen journalföras för att kvalitetssäkra arbetet.

Motivera:
Simon betonar att en god förmåga att motivera kunderna är något av det allra viktigaste i jobbet som PT. Målformuleringar och handlingsplaner är en betydande del av arbetet. Man måste hitta vad det är som peppar och motiverar den enskilda kunden för att han eller hon verkligen ska genomföra sin träning.

 

 

PT-Fia: ”Jag fick en otrolig skjuts av min blogg!”

Sofia Sjöström är 26 år och certifierad kost- och träningskonsult. Hennes blogg PT-Fia är idag Sveriges populäraste hälso- och träningsblogg med över 30 000 besökare varje vecka. Hon driver två framgångsrika företag inom hälsa, kost och träning och syns och hörs i tidningar och radio.

Det som slår mig är Sofias engagemang, ödmjukhet och förmåga att dela med sig av sig själv. Det inspirerar mig – och jag får en känsla av att det är just detta som även inspirerar hennes kunder. Jag frågar ändå: Vad tror du själv det är som har gjort att du lyckats så bra som PT? Vilka tips har du till andra som vill jobba som PT?

tophalsaFia 7510 - Fotograf Pär Olsson

Sofia berättar:
– Efter min utbildning jobbade jag ett halvår på gym. Jag tror att det är otroligt viktigt att skaffa sig erfarenhet från verkligheten för att bli duktig. Samtidigt med att jag jobbade på gymmet startade jag min blogg PT-Fia. Bloggen är grunden för min jobbkarriär, jag fick en otrolig skjuts av den. När jag startade den fanns det inte så många träningsbloggar. Dessutom kontaktade jag ”Blondinbella” och började träna med henne.

Och sen upptäckte Veckorevyn mig… Man kan väl säga att jag hade tajming och tog för mig, men samtidigt har jag också lyckats behålla intresset och läsarna. Det tror jag bland annat beror på att jag alltid varit ärlig om mig själv i bloggen, berättat även om när jag mått dåligt. Det gör att folk känner igen sig.
– Jag ser mig själv snarast som hälsoinspiratör, inte enbart personlig tränare. I mitt arbete fokuserar jag på det inre, på helheten. Jag jobbar livsstilsinriktat med allt från kost och träning till självförtroende, och att hitta sig själv och sina drivkrafter.

I bloggen försöker jag blanda tips om mat och träning med tankar och reflektioner omkring det inre måendet, säger Sofia. Målgruppen för bloggen och mitt arbete är framför allt kvinnor i 20- till 40-årsåldern. Jag tror att det är bra att inrikta sig på en speciell målgrupp.

Sofias råd är att skapa en hållbar arbetssituation.
– Tänk igenom hur du vill ha din arbetsdag. Är du en morgonmänniska kanske du kan ta morgonpass? Du måste erbjuda träning och förhållningssätt till träning som du själv brinner för. Hitta vad du tycker är kul, välj en grej och kör på den. Tro inte att du måste ha svar på kundernas alla frågor.

Men var samtidigt ödmjuk inför kunskap, råder Sofia. Det är viktigt som PT att inse att branschen är väldigt bred och att man inte kan vara bäst på allt. Min erfarenhet säger mig också att det är viktigt att inte jobba mer än att man hinner med sin egen träning och att ta hand om sig själv – du är din egen viktigaste resurs!