Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Flyktingkvinnor hjälpta av massage

Kvinnor med posttraumatisk stress fick lindring av massage när massageterapeuten Tone Lyche deltog i ett EU-projekt för flyktingkvinnor.

 

Under våren 2015 fick Tone Lyche använda sin breda kunskap inom olika massagemetoder till att hjälpa kvinnor att bli av med inte bara fysisk smärta, utan även posttraumatisk stress. Under regelbundna besök vid ett mångkulturellt kvinnocenter i Tensta kunde hon minska lidandet hos kvinnor som flytt undan traumatiska situationer.

2008 bestämde sig Tone Lyche att utbilda sig till massageterapeut på Axelsons. Strax efteråt startade hon egen verksamhet, HandsOn Kroppsterapi i Stockholm, och kallar sig numera kroppsterapeut.

 

IMG_2111

Tone Lyche

 

Massageprojekt på Kvinnocenter Tensta-Hjulsta

I våras fick Kvinnocenter Tensta-Hjulsta EU-bidrag till att kunna erbjuda sina medlemmar massage. Tone fick möjlighet att delta i projektet när Axelsons skickade en förfrågan till Team Axelsons, en icke vinstdrivande organisation för individer som gått sin grundutbildning hos Axelsons. Tone är medlem, och trots att hon bor ganska långt från kvinnocentret tyckte hon det lät spännande nog för att tacka ja.

Kvinnocenter Tensta-Hjulsta är en ideell förening med kvinnor från ett 20-tal länder som arbetar med att bland annat bryta kvinnors isolering och segregering, stärka deras självförtroende och identitet, förbättra deras språkkunskaper och främja deras hälsa. Två gånger i månaden besökte Tone kvinnorna och gjorde det hon kunde för att hjälpa dem. Kvinnorna var högambitiösa andra generationens invandrare från 20-åringar till 60-70-åriga kvinnor som faktiskt inte visste exakt hur gamla de är.

– Jag insåg att det var lika bra att lägga ner frågan om hur gamla de är, de är inte intresserade av sin egen ålder, och blir misstänksamma när man frågar. De är inte lika åldersfixerade som vi är i västvärlden, berättar Tone.

 

Beröring fungerar oavsett språk

– Flyktingkvinnor hamnar ofta längst ner på alla stegar, de känner att de inte kan kommunicera sin smärta, de får ett dåligt bemötande från läkare, de känner helt enkelt att de inte blir förstådda. Allt de vill är att få en stunds lugn, avslappning, avstressning, och de ville helst ha någon som har jobbat med posttraumatisk stress, förklarar Tone.

– Beröring är ickekommunikativt, inga ord och inget gemensamt språk krävs. Men jag lärde mig några få ord på arabiska som jag hade användning av. Orden för ’ont’ och ’bättre’, så att jag kunde få veta hur de upplevde massagen.

– De hade aldrig bara ett problem, det handlade om dåliga höfter, för mycket vätska i kroppen, nackproblem, säger Tone. Hur de klarade av att arbeta och hjälpa varandra förstår jag inte. Stor eloge för att de orkar. De försökte lära varandra svenska, trots att de själva bara kunde några få ord, det var en stark gemenskap. Ingen svensk skulle ens tänka på att gå till jobbet om de mådde så dåligt fysiskt och mentalt. Det blev märkliga kontraster när jag återvände till min vanliga verksamhet.

Senior woman holding her shoulder in pain

 

Tone fick mycket tillbaka för sin insats

– De var alla så tacksamma, de pussade och kramade mig, det ligger i deras kultur att man verkligen ska visa sin tacksamhet. Och jag kände hela tiden att jag ville hjälpa dem så mycket mer. De söker bidrag för att få igång projektet igen, och jag försöker hjälpa dem i deras sökande.

Tone berättar om en kvinna som precis hade fått barn. Hon hade väldigt ont i axlarna, men ändå krävde kulturen att hon skulle ta ett enormt ansvar för familjen. Med hjälp av sina kunskaper inom massage och kroppsterapi kunde Tone lindra hennes smärta.

– Men hon hade problem med att jag inte var muslim, nej, egentligen hade hon inte problem med det, men tyckte att det skulle göra mig gott att be som en muslim. Jag sade att min tro är kroppsterapi, och kvinnorna respekterade detta. Det blev ett fint möte mellan oss, med ömsesidig respekt för varandras tro. Jag är med i deras böner, berättade de för mig. Det är storsint av dem, tycker jag, berättar Tone, och hennes egen tacksamhet gentemot kvinnorna hörs i rösten.

– Jag hade mycket stor glädje av den här erfarenheten, att få vara med om ett möte mellan 20-35 olika länder och kulturer. Det var mycket givande, jag lärde mig mycket om deras kultur och om hur de här människorna kämpar för att komma in i det svenska samhället. Jag uppmuntrar alla som kan massage att göra det de kan för flyktingar.

 

Läs mer om Axelsons massagekurser och massageutbildningar.