Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Nu blir våra massörer ännu mer kunniga!

Du som börjar studera massage hos oss från hösten 2017 och framåt, kommer att på varje steg i utbildningen få med dig flera nya redskap och mer kunskap, som ger både djup och bredd!   Sedan Axelsons Gymnastiska Institut öppnade dörrarna 1962 har vi på Axelsons utbildat fler än 50000 massörer på olika nivåer. Vi har kontinuerligt introducerat nya metoder både på utbildningarna och i Sverige generellt och arbetar kontinuerligt på att göra utbildningarna ännu bättre.

Nyfiken på att gå en massage utbildning? Läs mer på vår sida axelsons.se/massage. Där hittar du alla våra utbildningar inom massage såväl som massagekurser för dig som vill testa på!

Du som börjar studera massage hos oss från hösten 2017 och framåt, kommer att på varje steg i utbildningen få med dig flera nya redskap och mer kunskap, som ger både djup och bredd! Vår utbildning till Medicinsk Massageterapeut är sedan tidigare uppdelad i tre steg; Steg 1 där du blir diplomerad Friskvårdsmassör, Steg 2 där du blir certifierad Massageterapeut och som ger dig möjlighet att bli av Branschrådet Svensk Massage Certifierad Massör, samt Steg 3 där du blir certifierad Medicinsk Massageterapeut.   Det som är nytt, är att både Steg 1 och Steg 2 kommer att sträcka sig över 8 veckor i stället för 6, medan Steg 3 blir kortare, 5 veckor i stället för 7 som tidigare. Tanken är att eleven redan tidigare i sin utbildning ska få lära sig grunderna till fler tekniker, som så kan fördjupas för varje steg. Det du lär dig på varje nivå blir i ännu högre grad en öppning till det nästa.   Fördelen för dig som elev, är att du redan som Friskvårdsmassör har en bredare förståelse och kan börja tillämpa tekniker som både sparar energi för dig som terapeut och ger en mer effektiv hjälp åt kunderna. Det ger dig också en försmak av hur du kan fördjupa ditt arbete om du väljer att gå vidare i din utbildning – kroppen och behandling av denna är ett ämne som man kan förkovra sig i hela livet, om man vill. Med vår utbildning får du en mycket god och gedigen kunskapsbas som rustar dig för att hjälpa dina kunder på djupet.

Steg 1 – Friskvårdsmassör med många redskap!

Grundpelaren i vår massageutbildning är som alltid Klassisk Svensk Massage. Denna lär du dig i sin helhet i Steg 1, en komplett helkroppsmassage med fokus på musklerna, som är en avslappnande och lätt spänningslösande behandling. Naturligtvis lär du dig all nödvändig Anatomi för att ha den teori du behöver för behandlingen, en förståelse som också ligger i grunden för att kunna jobba med mer specifika och avancerade metoder.   En nyhet är att du nu redan i Steg 1 även får lära dig komplett Taktil Behandling, en mycket mjuk metod som studerats på svenska sjukhus och passar utmärkt till exempel vid stress, trauma, ångest, sömnlöshet och liknande. Metoden fungerar fint till alla typer av kunder och är mycket populär inom äldrevård, handikappomsorg och dylikt. Med Taktil Behandling i din verktygslåda kan du nå en bredare målgrupp och ökar din känslighet som terapeut. Denna metod var tidigare en del av Steg 3.

I Steg 1 introducerar vi nu även följande tre delkurser: Triggerpunktsbehandling 1. En triggerpunkt är en muskelknut som refererar smärta till andra områden på kroppen. Vi arbetar med dem både för att lösa upp smärta lokal och i det refererade området. Det är en introduktionskurs där du får lära dig vad en triggerpunkt är, att hitta de vanligaste triggerpunkterna och vilken typ av smärtproblematik de kan orsaka, och grunderna i att behandla dessa på ett skonsamt sätt. En god öppning för ökad förståelse av de osynliga sambanden i kroppen!  Myofasciell Release 1. Här får du en grundläggande förståelse av bindväven och dess påverkan på rörelseapparaten. I Klassisk Svensk Massage arbetar vi med behandling av muskler. Smärtor och spänningar i kroppen är dessutom ofta relaterade till kontrakturer – förkortningar av bindväven ellerfascian. Fascians betydelse och olika typer av fasciabehandling blir allt mer uppmärksammat. Här får du redan i ett tidigt skede med dig några grundtekniker för att behandla kontrakturer på ett effektivt sätt. Tidigare kallade vi denna metod Revolving.  Muskelfunktion & Muskeltöjningar 1. Introduktion till muskelspecifik behandling. Vi tittar på grunderna för hur man kan arbeta med musklerna mer i detalj och komma längre med sin spänningslösande behandling.

Steg 2 – Massageterapeut med djupa kunskaper

Här består huvuddelen av utbildningen iMjukdelsbehandling, som tidigare kallades muskulering. Här ingår:  Triggerpunktsbehandling 2. Du lär dig fler triggerpunkter och deras smärtområden, och fördjupar din skicklighet i behandlingen av dessa.Muskelfunktion & Muskeltöjningar 2. Här går vi djupare in på hur vi ger en mer specifik behandling och jobbar med 2-3 områden i kroppen. Vi ställer fokus mer direkt på kundens problem och orsakerna till detta. Dessutom jobbar vi vidare från Steg 1 med Myofasciell Release 2. Här lär vi oss mer om att tänka i muskel- och bindvävskedjor, snarare än musklerna som åtskilda enheter. Detta hänger väl samman med att bättre kunna analysera och förstå problemställningen, och att förstå de samband i kroppen som inte är så uppenbara. I Steg 2 lär du dig nu även Käkledsbehandling, som tidigare ingick i Steg 3. Väldigt många människor har spänningar i käken, vilket kan ge besvär med allt från tänderna till höfterna! Att kunna lösa upp spänningar via käken ger dig en stor och allt för lite utnyttjad möjlighet som terapeut, och ett redskap för att komma djupt med dina behandlingar samtidigt som du själv sparar på krafterna.

Steg 3 – Medicinsk Massageterapeut – nu med ännu större spännvidd!

Vår djupgående påbyggnadsutbildning till Medicinsk Massageterapeut har nu också fått flera nya moment, eftersom en del av det tidigare innehållet presenteras redan i Steg 1 och 2.   Du lär dig Positional Release-therapy, som vi tidigare tidigare kallade SCS, Strain-CounterStrain. Det här är en ansträngningslös metod där vi behandlar både leder och muskler, och på ett mjukt sätt frigör smärtor och låsningar genom att hålla den påverkade leden i ett smärtfritt läge. Positional Release-therapy är oerhört effektivt för både terapeuten och kunden.   Vi gör även helt på djupet med Myofasciell Release 3, en delkurs på hela 27 timmar. Nu lär vi oss arbeta med metoder där patienten är mer aktiv, vi fördjupar oss i bindvävsslingor och lägger starkt fokus på kroppsläsning både i stillhet och rörelse.   Du lär digGrundmedicin, där du får ta en neurologisk och ortopedisk status. Detta inkluderar bland annat reflexer, dermatom (känseln på olika områden av huden på armar och ben, hur nervsystemets signaler fungerar eller om det finns skador på nervsystemet) och myotom (motoriken på varje nervrot). Du lär dig även göra askultation av hjärta och lungor (undersökning med stetoskop, puls och blodtrycksmätning).   Vi har också fördjupat delkursenIdrottsmedicin och skadelära, som innehåller yrkesspecifik kunskap om hur vi kan förstå skador i rörelseapparaten. Vad kan vi göra och när behöver vi skicka vidare till en annan specialist?   De sista två nya delkurserna i Steg 3 är:1080 Athletic©.Här får du med dig analys-delen av detta utmärkta diagnostiska verktyg och lär dig göra en muskelfunktionsanalys. Detta ligger i början av Steg 3 för att ta med sig som mätredskap i de behandlingar vi gör längs vägen.  Rehabilitering och självbehandling.Här samlar du en gedigen övningsbank för att kunna hjälpa kunderna att hjälpa sig själv. Vi använder allt från foamrollers och massagebollar till rehabiliteringsband, och jobbar även mycket med stabilitets- och rörelseövningar med egen kroppsvikt. Metoden bygger på joint-by-joint-teorin,(Morgan! Förklara denna med en enkel mening ? )Morgan Axelsons populära videos med rehabiliteringsträningär en slags introduktion till arbetssättet. Delkursen täcker in olika nivåer av övningar från lätt aktivering till mer avancerad självbehandling.

Där vi har valt att använda nya namn på de metoder vi använt tidigare, är detta i strävan att lägga oss på linje med de namn man oftast stöter på i litteratur, på internet etc, för att vara a Jour med den mest utbredda terminologin på marknaden.

Du vet väl att du kan få ett räntefritt lån från Human Finans till de flesta av våra yrkesutbildningar?

Välkommen till oss på vår hemsida, på öppet hus eller bara ring till våra trevliga receptionister på 08-54545900. Vi finns här för att svara på dina frågor och funderingar kring ditt nya yrkesval!