Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Ögonkontakt ger bättre kroppsbehandling

Om du som terapeut börjar behandla direkt utan att först ha haft ögonkontakt, uteblir den välgörande utsöndringen av oxytocin, menar forskaren Kerstin Uvnäs Moberg.

Forskare har visat att när hund och ägare tittar varandra i ögonen startar utsöndringen av lugn- och ro-hormonet oxytocin hos dem båda. Om däremot klappandet börjar direkt, utan någon ögonkontakt först, uteblir utsöndringen. Samma sak gäller om du som terapeut börjar behandla direkt utan att först ha haft ögonkontakt, menar forskaren Kerstin Uvnäs Moberg.
Kerstin Uvnäs Moberg har forskat på oxytocin i över 30 år, skrivit ett flertal böcker om hormonet och dess effekter och är en efterfrågad internationell föreläsare. Hon förklarar att det uteblivna oxytocinpåslaget beror på brist på tillit, och gäller oavsett om du är människa eller hund.
Young man stroking golden retriever in the park
– Evolutionärt har det funnits en fara att lita på någon direkt. Det gällde att se vem personen var och dess avsikt så att man inte blev skadad. Det spelar ingen roll om det gäller hund-människa, mamma-barn eller terapeut- klient. Det är samma mekanismer som styr.
Om personen känner sig otrygg utsöndras alltså inget eller betydligt mindre oxytocin, även om du ger en bra behandling.
– Som terapeut är det viktigt att aldrig glömma den initiala kontaktens betydelse. Det är lätt att gå på direkt men vill du få fart på den långvariga utsöndringen av oxytocin gäller det att få din klient att känna sig sedd och därmed trygg. Speciellt om det är första gången klienten kommer till dig. Då blir ögonkontakten ännu viktigare.
– Man kan säga att blicken är tändmotorn för oxytocin och behandlingen är bränslet som skapar den långvariga oxytocinutsöndringen.

Kerstin Uvnäs Moberg

 

Ögonkontakten är grunden i alla behandlingar

Det är först när den långvariga utsöndringen sker som oxytocinets gynnsamma effekter såsom minskad nivå av stresshormoner, bättre återhämtning, sänkt blodtryck och bättre matsmältning uppstår. Effekter som man kanske främst strävar efter i en avslappningsmassage eller taktil behandling. Men att få fullt oxytocinpåslag är något som alla terapeuter bör sträva efter, oavsett metod och syfte med behandlingen (läs mer om Axelsons alla massageutbildningar här).
– Även en triggerpunktsbehandling eller idrottsmassage där syftet är att släppa på spänningar och få bort smärta blir mer effektiv om oxytocinet kopplas på då det även påverkar smärtreceptorerna.
 

Varmt handslag och stadig blick

Marita Hildås arbetar som zonterapeut, akupressör, beröringsterapeut och håller utbildningar i beröringens och bemötandets betydelse i vården. Hon talar om vikten av att se sin patient i ögonen. Vara lugn och samlad och att ta i hand.
– Handen säger så mycket. Förr var ju ett handslag som att skriva ett avtal. Ett varmt handslag samtidigt som du tittar personen i ögonen, det skapar tillit och förtroende.
Förutom ögonkontakten när man tar emot är det viktigt att tänka på hur man förmedlar information och avslutar behandlingen på britsen.
– Jag inleder alltid mina behandlingar med att patienten får sitta i ett fotbad samtidigt som jag tar anamnesen. Det ger mig god chans att verkligen få personen att känna sig sedd, bli trygg och börja slappna av. Då passar jag även på att berätta om hur behandlingen kommer att gå till.
– Var också noga med att berätta under behandlingen vad du gör om personen verkar lite orolig. Vid taktil behandling till exempel är det viktigt att hela tiden ha en hand på en kroppsdel när du går vidare till en annan så att personen vet vart du är.
Det är också bra att tänka på att alltid avsluta behandlingen med att kunden ligger på rygg.
– På så vis kan du se dem i ögonen när du säger att behandlingen är klar och det ger ett fint avslut. Ligger personen kvar på mage kan det vara svårare att känna att behandlingen är slut och dessutom försvinner du utan att kunden ser vart du tar vägen. När ni säger hej då, avsluta med ett handslag och med att se kunden i ögonen.

Backa hellre än att köra på

Det är viktigt att läsa av kunden och dennes kroppsuttryck under behandlingen. Om du märker att kunden verkar känna obehag eller tycka det gör ont bör du backa tillbaks och ta det lite lugnare. Hellre vara extra försiktig första gången man behandlar än att gå på.
– Den som går på en behandling för första gången och upplever obehag får mindre eller inget oxytocinpåslag. Detta sker såklart på en omedveten nivå men risken är stor att de väljer att inte komma tillbaks, avslutar Kerstin.

Kort om studien på ögonkontaktens betydelse:

I en japansk studie, som har presenterats i den vetenskapliga tidskriften Science, studerade forskarna interaktionen mellan hundar och deras ägare (som satt på en stol i ett rum). Forskarna noterade om de rörde vid eller såg varandra i ögonen. Ögonkontakt gav förhöjda nivåer av oxytocin, både hos hund och ägare, fortfarande efter 30 minuter.
 
Läs också artikeln Oxytocin – mirakelsubstans utan biverkningar.