Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


One size fits nobody

Vår yogalärarutbildning utgår från tre grundläggande ramverk – alignment, ayurveda och mindfulness. Alla delarna bidrar till en förståelse av hur yoga kan anpassas till individen, i stället för tvärtom.


På Axelsons Yogalärarutbildning välkomnar vi alla intresserade. Vi har haft elever som ”provat yoga några gånger”, elever som utövat yoga av och till i 35 år, och allt där emellan. Vi bygger utbildningen utifrån tre huvudsakliga ramverk; förståelse av alignment, ayurveda och mindfulness. Ett ambitiöst projekt? Absolut! Hur hänger det ihop egentligen?

Vad innebär alignmentbaserad yoga?

Du kan hitta många olika formuleringar av detta, och jag vill säga såhär: Att arbeta med alignment i den fysiska yogan innebär att vi lägger stor tonvikt på hur vi använder kroppen ner på ett detaljplan. Vi uppmärksammar viktfördelning och tyngdpunkter, balanserad muskelaktivering mellan höger och vänster sida, mellan fram- och baksida, mellan aktivering och avspänning. Vi gör vårt bästa för att lägga märke till när vi ”kollapsar” in i vanemönster, när vi översträcker, överspänner – eller tvärtom. Vi observerar hur vi stöttar eller inte stöttar oss själva inifrån och ut, och vilken energi vår hållning i de olika asanas, yogapositionerna, ger oss.
De huvudsakliga syftena är att undvika skador, både på kort och lång sikt, samt att öka kroppsuppmärksamheten, närvaron i kroppen, genom handling. Prova att precis nu känna alla dina tio tår inifrån. Prova därefter att sprida ut tårna som en solfjäder. Vilken av dessa två instruktioner ger dig mest direkt uppmärksamhet i tårna?
Ur mitt perspektiv samverkar alignmentarbete med mindfulness, aktivering väcker uppmärksamhet och därmed närvaro i alla delar av kroppen. Naturligtvis kan det bli för mycket information också, för mycket görande och för lite varande, så det gäller såklart att hitta en balans.
När vi strävar efter att utföra asanas med god alignment, upptäcker vi ofta att less is more. Vi kan inte gå lika långt ut i ytterläge i en position, som om vi struntade i alignment och muskulär balans. På så vis stöttar alignment oss i aparigraha; den yogiska grundvärdering som handlar om icke-girighet, att inte vilja ta mer än det vi behöver. Hur långt, hur djupt ska jag gå i en asana? Inte djupare än att du kan behålla god alignment!

 

Läs tidigare artiklar om vad  alignmentbaserad yoga innebär!
Man kan lätt luras att tro att alignmentbaserad yoga är hyperavancerat och kräver perfektion av oss. Det anser inte jag. Däremot ger ett alignmentbaserat förhållningssätt mer innehåll och värde till även de enklaste övningar och positioner, där en liten rörelse kräver mycket kroppsnärvaro och muskulärt arbete. Då spelar det inte längre så stor roll vilken ”nivå” vi tränar på. Alla övningar, i ett eller annat uttryck, kan bli givande för alla. Visst är det krävande, men det kräver bara något av dig där du är just nu.

Intresserad av yoga? Läs mer om alla vår yoga utbildning, ayurveda utbildningar , yin yoga utbildning eller yogamassör utbildning. Du kan även läsa om alla våra utbildningar och kurser här. Må bättre själv och få andra att må bättre tillsammans med oss på Axelsons och med våra duktiga yogalärare! 

Var kommer mindfulness in i bilden?

Mindfulness beskrivs ofta enkelt som ”uppmärksam närvaro”. Vi lärare på utbildningen har alla minst en fot i meditationens värld, och vår utgångspunkt är meditationstekniker där vi låter uppmärksamheten vila på det som är – kroppen, andetaget, sinnesintrycken – till skillnad från meditation på skapade objekt som mantran och liknande. Mindfulness som metod har sina rötter i den buddhistiska Vipassanatraditionen, och Vipassana brukar översättas med att se tingen som de är.
Mindfulness eller meditation är ett medvetandetillstånd, och ett begrepp för metoder som används för att träna oss i detta tillstånd. Metoderna kan utövas sittande, medan man väljer bort all aktivitet och alla intryck, och de kan utövas medan man är i aktivitet – yoga likväl som vardagssituationer.
På utbildningen ägnar vi oss åt kortare och längre sittande meditationsstunder, som grundlag för en hemmapraxis och för att kunna guida sina elever i denna typ av metodik. Mindfulness är också själva fundamentet för att kunna iaktta kroppen på det sätt som vi gör i den alignmentbaserade asanaträningen – och även i andra uttryck eleven möter under utbildningen, som Yin Yoga.
I Yin Yoga arbetar man till viss del med alignment, men inte på samma sätt. Den kroppsliga uppmärksamheten riktas primärt mot själva avspänningsprocessen – att få hjärnan att upphöra med att sända signaler till musklerna om aktivitet. Även detta kräver en hög grad av uppmärksam närvaro i kroppen, och hänger på så vis tätt samman med Mindfulness.


Läs tidigare artiklar om Mindfulness!

Mindfulness skulle kunna vara en möjlig beskrivning av essensen i yoga, eftersom yoga ursprungligen är metoder för att stilla sinnets flackande. I kombination med förståelse av alignment utgör Mindfulness ett fundament för skadefrihet, för att lägga sin och sina elevers träning på en passande svårighetsnivå, och för att lägga märke till vad vi egentligen håller på med på yogamattan, i det yttre såväl som i det inre. Alla asanas är inte möjliga för alla människor att utföra. Alla människor kan däremot träna sig i att öka sin grad av närvaro och uppmärksamhet i kroppen, och därmed i livet.

Vilken roll spelar Ayurveda i sammanhanget?

Eleverna får under utbildningen en grundläggande introduktion till Ayurveda, ett enormt omfattande system för förebyggande helhetlig hälsovård. Ayurveda är i sin helhet ett komplett vårdsystem som också används för att hantera sjukdomar som redan brutit igenom, men det plan vi rör oss på under utbildningen är orienterande och förebyggande.
Ayurvedans roll i detta sammanhang är framför allt att ge eleverna ett systematiskt sätt att betrakta det faktum att vi alla är olika. Och inte nog med att vi är olika varandra – de påverkansfaktorer vi kommer i kontakt med under vår livstid, under årets cykler, under dagens lopp, påverkar oss olika. Om vi i vår yogapraxis inte lyssnar inåt, missar vi viktig information om hur vi har det just nu och vad vi bäst behöver. Om vi som yogalärare inte inser att eleverna är olika och behöver olika saker, kanske vi driver på dem likväl som oss själva utifrån en förhandsuppfattning om hur yoga ska praktiseras eller vad som är bra.
Det är inte realistiskt att förvänta att vi efter utbildningen ska ha kapacitet till att perfekt skräddarsy en personlig yoga till varenda människa som dyker upp. Det är en process vi måste förvänta att fortsätta så länge vi jobbar med människor, inklusive oss själva. Det Ayurvedan kan ge oss är en fantastisk plattform för att kunna känna igen de energier som står på spel.
Att kunna känna igen Vata när vi blir ofokuserade, mentalt stressade eller rastlösa, oroliga och glömska, och veta att vi kan hjälpa oss själva med lugn praxis, meditation och djupandning. Att kunna identifiera Pitta som den som vill vara bäst på allt och tar på sig överarbete på jobbet samtidigt som den jämför sig med alla andra – och inse att vi inte har gott av att fortsätta likadant på yogamattan. Att kunna avslöja Kapha som hellre vill ligga kvar i sängen, och ge den en vänlig puff med några energiska solhälsningar.

Läs tidigare artiklar om Ayurveda!

Den ayurveda till husbehov som eleverna lär sig, stöttar också en övergripande livsstil som går hand i hand med yogan, där vi kan bli mer och mer medvetna om hur vi påverkas av allt vi väljer; dygnsrytm, kost, vänner, intressen, och får bättre insikt i när våra val skapar balans eller ej. På så vis stöttar oss Ayurveda, tillsammans med Alignment och Mindfulness, i att kunna anpassa sin praxis efter vem och var man är.

Kan man allt om Alignment, Ayurveda och Mindfulness när man tar examen?

Naturligtvis inte! Det är inte fysiskt möjligt. För det första ligger det i yogans natur, och kanske i allt som rör kroppen, sinnet, känslorna och varandet, att vi inte kan bli fullärda. Jag skulle bli rädd för en lärare som menade sig ”kunna allt”!
En hel del av det vi pratar om är mer baserat på en inre förståelse än på teoretiskt vetande. Det vi kan ge är en grund att stå på, en fingervisning om hur man kan fortsätta sitt utforskande, och några goda ramar för vad man kan vara uppmärksam på, för att hålla sig själv och sina elever skadefria och på spåret. Eftersom det vi erbjuder inte är ett färdigt system, ingen ”one-size-fits-all”-lösning, ger det eleven större kapacitet att anpassa sin yoga och sin undervisning, men också mer att själv ta ställning till och lära mer om.
Vår förhoppning kring vad vi vill sända eleverna vidare med efter examinationen, är en realistisk bild av var de befinner sig som utövare och potentiella undervisare. Vi har haft flera elever som startat upp sin egen studio ganska direkt efter avslutad utbildning, och som nu har yogan som huvudsyssla och inkomstkälla. Och vi har haft många elever som insiktsfullt konstaterat att de vill gå hem och fortsätta praktisera ett bra tag till, innan de känner sig redo.
Detta hänger såklart ofta ihop med hur mycket man praktiserat innan utbildningen, och hur mycket man praktiserar mellan träffarna. Men vi har också haft elever som ”provat yoga några gånger” innan de kommit till oss, och som vid slutet av utbildningen satt ihop några timslånga program med ett urval av asanas, meditations- och andningsövningar som de blivit väl förtrogna med, och gått ut med dessa program till grupper som kunnat ha glädje av det.
Det är alltså inte relevant om vi ”kan allt”, däremot att vi vet vad vi kan och inte låtsas något annat. Med en grundläggande förståelse för alignment, mindfulness och ayurveda, har vi en fin bas för att på en bred grund kunna stötta våra elever i att anpassa träningen efter sina individuella behov. På alla tre områdena kan vi sedan fortsätta fördjupa vår förståelse hur mycket som helst, under resten av livet.

Intresserad? Se datum för nästa utbildningsstart här!

Möt Lisa som nu lever av sin yogaundervisning