Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Osteopater använder händerna som redskap i diagnos och behandling

Kroppen är en helhet! Det är osteopatens uppgift att se sammanhangen och behandla dessa, inte bara de delar som visar symptom.


Det berättar Daniel Heed, rektor på Skandinaviska Ostepathögskolan.Den 3e december kommer Daniel Heed och Petra Nordlund från Skandinaviska Osteopathögskolan att hålla i ett informationsmöte om osteopati på Axelsons i Stockholm.

Osteopati är en form av manuell medicin, vilket innebär att man använder händerna som redskap i diagnos och behandling. Trenden pekar uppåt för osteopatin som disciplin i hela Europa, och håller på att börja blomma även i Sverige

Daniel Heed har själv en bakgrund som medicinsk massageterapeut och ser stora fördelar för massageterapeuter att fortbilda sig inom ostepati. Han föreläser även om sin forskning på fascia för Axelsons elever som läser massage steg 3.

– En osteopat behandlar besvär relaterade till rörelseapparaten och utgår från det muskuloskelettala systemet i sin behandling, vilket i sin tur kan påverka andra system i kroppen för att stimulera till självläkning. Man kan säga att kroppen läker sig själv i de flesta fall, ibland behövs bara ”en puff” i rätt riktning. Ibland behövs förstås en längre tids behandling med flera discipliner som samarbetar. Men det är faktiskt förvånande mycket som en osteopat kan hjälpa till med när det kommer till värk eller smärta i rörelseapparaten!

 

Hur skiljer sig Osteopati från att ge en massagebehandling?

– Den stora skillnaden är att osteopaten ställer en arbetshypotes (diagnos) efter att ha tagit en grundläggande anamnes och gjort en rad fysikaliska undersökningar såsom ortopediska- neurologiska-, eller osteopatiska tester, beroende på vad som krävs för just den personen som söker vid ett specifikt tillfälle. Själva behandlingen behöver inte skilja sig så mycket från en massagebehandling, det beror helt på vilket besvär patienten söker för. Den osteopatiska behandlingen riktar sig mot den arbetshypotes som ställts samt mot därtill relaterad vävnad; kroppen hänger ihop. Ytterligare en sak som skiljer sig kring behandlingen är att osteopaten förstås har fler verktyg (behandlingstekniker) att tillgå.

 

Daniel Heed

Daniel Heed

Skandinaviska Ostepathögskolan har utbildat osteopater sedan 1996. I många länder i världen är osteopater en erkänd och etablerad yrkesgrupp. Daniel menar att i takt med att osteopatin växer i Sverige blir den nu alltmer känd hos allmänheten, sjukvården, idrotten, företagshälsovården och försäkringsbolagen.

– Jag tror att anledningen till att osteoptati växer så mycket just nu är dels på att människor idag inte alltid känner sig helt tillfreds med det bemötande/den behandling de fått från sin husläkare eller vårdcentral om de söker för ett muskuloskelettalt besvär. Jag tror också att vi nu äntligen har blivit så många i Sverige så att folk börjar känna till vad vi gör – och att vi faktiskt kan hjälpa många av de människor som upplever att de inte fått ”rätt” hjälp från sin vårdcentral.

– Sedan har fler och fler idrottsklubbar förstått vikten av att få osteopatisk hjälp för att deras idrottare ska kunna läka snabbare och prestera bättre. De flesta engelska fotbollsklubbar har sin egen osteopat och osteopatin växer stort i hela Europa. Exempelvis hade Henrik Stenson med sig sin osteopat när han spelade golf i senaste OS.

 

Forskningen kring fascia och fasciakopplingar

Osteopati ligger i framkant av forskningen kring fascia och att behandla fasciakopplingar. Fascia är en typ av bindväv som är viktig för stabilitet och rörelse.

– Fascia har traditionellt sätt bara setts som ”det som ska tas bort” när man gör dissektioner. Men inom osteopatin har man ju alltid insett att kroppen är en helhet och att alla delar måste samarbeta för att kunna fungera på ett optimalt sätt.

Precis som man behandlar en led om där finns rörelserestriktioner, eller en muskel om där finns spänningar, kan man också på samma sätt behandla fascia. Fascia binder ihop hela kroppen och har både en kraftgenomförande egenskap, men är också en viktig del av vårt proprioceptiva system som hjälper oss med bland annat balansen.

– Det är inte alls bara osteopater som forskar på fascia, det finns både sjukgymnaster, läkare och ingenjörer inblandat. Det är viktigt att olika människor från olika discipliner träffas och forskar tillsammans. Det är då de stora framstegen kommer. Men visst, vi har några stora namn inom fasciaforskningen i världen.

 

Osteopati på Axelsons

Daniel Heed föreläser även om sin forskning på fascia för Axelsons elever som läser massage steg 3 till medicinsk massageterapeut. I februari kommer han att vara på plats i Stockholm och i mars i Göteborg för att ge en djupdykning i en anatomisk struktur.

– Under kursen kommer vi att titta på en anatomisk struktur i detalj, även genom mikroskop, och försöker förstå dess natur. Därefter ska vi se om den strukturen har några naturliga kopplingar till någon annan struktur. Frågan är: kan vi påverka en del av kroppen genom att behandla en annan del av kroppen, och i så fall hur? Kursen riktar sig mot de som går steg3-utbildningen på Axelsons.

Lördag den 3e december hålls ett informationsmöte om Osteopati på Axelsons i Stockholm. Då kommer frågor att besvaras som: vad är osteopati, vad behandlar en osteopat, hur ser Osteopatprogrammet ut, vem kan söka, hur ser osteopatin i Sverige och Europa ut idag?

– Informationsmötet riktar sig till dem som har intresse i hur kroppen fungerar. Man behöver inte vara massör eller ha någon annan liknande bakgrund. Vi kommer också gå igenom några intressanta kopplingar i kroppen som har med hållning, andning och läkning att göra, avslutar Daniel.

 

Läs även intervjun vi gjorde med Daniel Heed tidigare i år: Djupdykning i anatomi för Medicinska Massageterapeuter