Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Övervinn stress – din egen och andras!

Med all information i media borde svenska folket vara världsmästare i stresskunskap, ändå ligger vi i topp när det gäller sjukskrivning på grund av stress. Vad fungerar – på riktigt?

De senaste decennierna har det skrivits spaltkilometer i Sverige om stress. Det går knappt att öppna en tidning utan att hitta artiklar om stress, och en sökning på internet ger över hundra träffar på svenska böcker i ämnet. Ändå ligger vi i topp när det gäller sjukskrivning av stressrelaterade orsaker!
Anledningen är uppenbar om man tänker efter. Viktigare än kunskap om stress är kunskap om vad man kan göra åt den. Detta räcker dock inte heller; stressen måste hanteras praktiskt med långsiktig och systematisk träning. Det går inte att tänka sig bort från stressen.
Hur gör man då för att slippa stressens skadeverkningar på ett sätt som fungerar?

Missa inte vår artikel om träning och stress: varför minskar träning stress?

Praktisk övning, Träning och Tillämpning

Lars-Eric Uneståhl, legitimerad psykolog och fil.dr i psykologi, har designat en utbildning till Certifierad Stress Manager med mental träning, mindfulness och coaching som grund. Han berättar om tankarna och principerna bakom utbildningen:
– Jag har ända sedan jag startade Skandinaviska Ledarhögskolan 1990 varit noga med att skilja på kunskap – redovisat vetande, och kompetens – hur man klarar av de livssituationer man möter. Kunskap blir till kompetens genom Praktik, Övning, Träning och Tillämpning. Jag kallar det ”PÖTT”-principen, där mental träning har en huvudroll.

Lars-Erik Uneståhl

– Mitt arbete med stresshantering utgår från en modell som jag kallar Energibudget. Där finns en Balans som består av Tillgångar och Skulder, och ett Resultat av Inkomster och Utgifter. Har man mer utgifter än inkomster kan det gå ett tag om man har tillgångar att ta av. Men när de är slut, och man kanske också har skulder – till exempel tidigare upplevelser som tar energi – då går man ”in i väggen”.

Bygg upp immunitet mot stress

– Oftast får man då rådet att vara hemma och ”vila upp sig”, men problemet är att man i regel tappat förmågan till vila och återhämtning. Det sista begreppet, återhämtning, är centralt i Stresshanteringsträningen. Man kan i princip både arbeta och träna hårt utan men, om man bara får tillräckligt med återhämtning. Men om förmågan till återhämtning minskar kan även en mindre mängd arbete leda till sjukskrivning.
Därför inleds träningen med att återställa återhämtningsförmågan och att återfå djupsömnen. Den fortsätter med att bygga upp ”stressimmunitet”; att neutralisera stressorer för att förhindra negativa stressreaktioner. En annan intressant del är att omvandla negativ stress till positiv, det som endokrinologen Hans Selye kallat ”eustress”, nyttig stress.

iStock_000046365188_Small

– Tanken med utbildningen är att man som Certifierad Stress Manager ska kunna hjälpa människor som redan är sjukskrivna för stressrelaterade problem, vilket utgör över 70 procent av alla sjukskrivningar. Men lika viktigt är att kunna arbeta förebyggande med träning som riktar sig till alla människor, för att undvika att de någonsin blir sjuka av stress, avslutar Lars-Eric Uneståhl.

Tänk rätt och bli sju år yngre!

 Lars-Eric Uneståhls CV innehåller en diger lista över forskning från 1967 och framåt. Senare års forskning har till stor del handlat om hur Mental Träning kan påverka stressens negativa effekter. Den allra senaste studien visade mycket intressanta mätbara resultat – motsvarande i genomsnitt sju års reduktion av försökspersonernas biologiska ålder!

ForskningsGraf

Bakom upptäckten döljer sig ”ungdomshormonet” DHEA-S. Normalt sjunker det ju äldre vi blir, men Mental Träning gör att det ökar.
– Med mental träning minskar stressbenägenheten, vilket ger lägre halter av stresshormonet cortisol. Det påverkar i sin tur DHEA-S som är kopplat till vår biologiska ålder, kommenterar Lars-Eric Uneståhl.
DHEA-S är ett hormon som avsöndras från binjurebarken. Det når sin toppnivå när människan är runt 20 år. Därefter minskar det i jämn takt till den dag vi dör. Ett stressigt liv gör att halten DHEA-S sjunker ännu snabbare, vilket ökar takten på åldrandet. Under franska revolutionen fick Marie-Antoinette vita hårstrån över en natt!
Efter ett program med självhypnos och mental träning under sex månader hade DHEA-S ökat med 16 procent hos försöksgruppen, medan man noterade en åldersrelaterad minskning hos kontrollgruppen. Stresshormonet kortisol minskade med 12 procent hos försöksgruppen medan värdena var oförändrade hos kontrollgruppen.

UTBILDNING TILL CERTIFIERAD STRESS MANAGER HOS AXELSONS

Stress Manager genom Mental Träning & Mindfulness är en processutbildning i tre Steg.
Steg 1 består av tre intensiva dagar hos Axelsons 10-12 juni 2016. Lärare är, förutom Lars-Eric Uneståhl, Igor Ardoris (känd genom sina böcker och TV-program), och Dan Hasson, en av Sveriges absolut främsta stressforskare och utbildare. Om du nöjer dig med steg 1 får du ett kursintyg som omfattar dessa dagar.
Steg 2 innebär egenträning på sammanlagt 30 timmar, 20 minuter per dag under tre månader (”Hjärnan runt på 80 dagar”). Under denna hemträning lär du dig att minska den negativa stressen genom minskad grundspänning, avspänd effektivitet, ökad återhämtningsförmåga, bättre sömn och mycket mer. Du får också bygga upp en Stressimmunitet genom bland annat ”Mental Tuffhetsträning”. Här ingår även metoder att förvandla negativ stress till positiv genom tändning, aktivering och motivation. Om du nöjer dig med steg 1 och 2 får du ett intyg om Stresshantering genom Mental Träning och Mindfulness – Teori och Praktik.
Steg 3. För att bli Certifierad Stress Manager fortsätter du med steg 3, som innebär att du leder en grupp i stresshantering. Gruppen ska ha minst sju möten med minst en veckas mellanrum för egen träning. Effekten utvärderas genom test och subjektiva rapporter. Gruppen gör också en anonym utvärdering av dig som tränare. Man har en tidsrymd på tre månader för att slutföra detta Practicum, vilket gör att den maximala tidsrymden för hela utbildningen är sex månader.

Läs vidare: https://axelsons.se/utbildningar/diplomerad-stress-manager