Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


På rätt kurs med Hälsoprofilbedömning

 

En hälsoprofilbedömning ger insikter som kan förändra livet. Man inser sina faktiska behov, kommer på idéer till förändringar och sätter upp mål.

 
Nästa år fyller Hälsoprofilbedömning 40 år. Under fyra decennier har detta tvärvetenskapliga verktyg blivit ett väl beprövat hjälpmedel för personliga tränare, friskvårdskonsulter, massageterapeuter, företagssköterskor och många andra.
Som elev på Axelsons har du möjlighet att gå en grundkurs i Hälsoprofilbedömning till mycket förmånligt pris. Ingela tog den chansen, och det har varit guld värt för hennes verksamhet.

HPB hjälper människor till ett sundare liv

Under en svacka i livet bestämde sig Ingela Dawid för att genomgå en Hälsoprofilbedömning (HPB). Hjälpen hon fick av detta ledde till beslutet att diplomera sig inom HPB, som komplement till utbildningen till personlig tränare (PT) på Axelsons för ett år sedan.
– Efter att i många år ha jobbat inom friskvård var det självklart att jag ville fortsätta hjälpa människor leva sundare och lyckligare liv, och jag insåg potentialen HPB har som verktyg för att uppnå detta, säger Ingela.

IMG_1763

Ingela Dawid

 

För planering och utvärdering av åtgärder

HPB är en metod för att motivera och utveckla hälsa hos individer eller grupper, till exempel anställda på ett stort företag. Arbetsgivare kan använda sig av HPB som underlag både för planering och utvärdering av hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen. Ur arbetsgivarens perspektiv innebär en förbättring av medarbetarnas hälsa och kondition en minskning av sjukfrånvaro och ökad produktivitet i arbetet.
– HPB är ett bra sätt att lyfta fram hur en avdelning mår, säger Ingela som just arbetar med HPB på ett företag.

Kunden får insikter om sin hälsa och livsstil

En HPB tar runt en timme och är ett möte mellan hälsoprofilbedömaren och deltagaren. Mötet börjar med att deltagaren svarar på frågor relaterade till livsstil och hälsa, numera på webbsajten Todaytoo.com. Sedan mäts bland annat blodtryck, vikt och midjeomfång, och man gör ett konditionstest på cykel.
Utifrån mätvärdena och svaren som deltagaren angett i frågeformuläret förs slutligen ett samtal där fokus ligger på att kunden ska nå en insikt om sambandet mellan sin egen livsstil, hälsoupplevelsen och de faktiska mätvärdena.

Mätvärdena stämmer inte alltid med hur man mår

– Hälsoupplevelsen, det vill säga hur man själv upplever sin hälsa, hur man mår, behöver inte stämma överens med testresultaten, förklarar Ingela. Man kan känna sig frisk och full av energi och glädje, medan mätvärdena visar en helt annan bild. Och tvärtom kan man känna sig trött och sjuklig men ha bra mätvärden.
– Helst ska kunden själv komma fram till insikten. Denna insikt kan förändra livet. Samtalet är den viktigaste delen av tiden man har med kunden. Det är tid för reflektion över kundens egen hälsa och livsstil. Det är tid man ägnar åt sig själv, åt att komma på idéer till förändringar och att sätta upp mål.
– Mycket brukar komma upp till ytan under det här samtalet. Många människor har behov av att bara prata med nån.

HPB ett tvärvetenskapligt verktyg

Hälsa handlar om så mycket mer än bara värden och kondition, och detta faktum har företaget Health Profile Institute (HPI), ägare och utvecklare av HPB, anammat och gjort till sin styrka. På frågan om vad som skiljer den här metoden från mängden – och gjort HPI till en av marknadens ledande aktörer – förklarar Gunnar Andersson, en av upphovsmännen till HPB, stolt:
– Våra tjänster, främst HPB, är flitigt efterfrågade på grund av vår tvärvetenskapliga approach. Vi har mixat disciplinerna medicin, fysiologi och beteendevetenskap, där andra istället valt att enbart fokusera på en disciplin. Vi medverkar i stora forskningsprojekt, det ökar ytterligare vår erfarenhet och bidrar till kontinuerlig utveckling av metoden. Själv lade jag fram en doktorsavhandling med fokus på Hälsoprofilbedömning redan 1987.

Gunnar Andersson, HPI

Gunnar Andersson, HPI

 

En tillförlitlig grund för vidare handling

En HPB ger ett bra underlag för att kunna erbjuda kunderna skräddarsydda träningsprogram. Man kan tillsammans med kunden göra en handlingsplan utifrån sin egen bakgrund, vare sig man är PT, sjukgymnast, kost- och näringsrådgivare eller stressterapeut. Oavsett om din verksamhet enbart består av HPB eller du har fler kunskaper, kan du efter mötet hänvisa kunden vidare om du inte täcker in alla behoven själv.
– Ha många olika visitkort att erbjuda kunden till personer som du kan rekommendera, tipsar Ingela.

Avancerat datorstöd med enkel presentation

Det var år 1976 begreppet Hälsoprofilbedömning för första gången presenterades i den vetenskapliga uppsatsen ”På jakt efter hälsoprofilen”, skriven av Gunnar Andersson och Sture Malmgren, och sedan dess har företaget HPI varit på jakt efter Sveriges hälsoprofil genom att utveckla metoder, programvaror och tjänster för hälsoutveckling. Vad som började med ett konditionstest på cykel och några enkla livsstilsfrågor har under åren utvecklats till ett tillförlitligt verktyg med sofistikerade statistikprogramvaror som hjälpmedel för hälsoprofilbedömaren.
– På 70-talet satt vi med tabeller, penna och papper och beräknade testresultaten, minns Gunnar Andersson.
Nu kan man istället logga in på nätet och få resultaten serverade med ett par klick. Grafer över individers eller avdelningars utveckling kan på ett enkelt sätt presenteras för kunden eller arbetsgivaren. Att se resultatet av en livsstilsförändring blir motivation till att fortsätta. Detta ger till exempel en PT möjlighet att på ett pedagogiskt vis argumentera för en hälsosammare livsstil och att erbjuda uppföljning.
– Vissa människor vill verkligen ha uppföljning för att de har en inneboende tävlingsinstinkt, de vill ha kvitto på sina framsteg, menar Ingela.

Fler kunder med HPB i bagaget

– Jag har absolut fått fler kunder för att jag som PT även kan erbjuda HPB, svarar Ingela på frågan om hon anser att diplomet i HPB visat sig vara lönsamt. Och jag har även fått kunder i min roll som PT efter det att personer har kommit till mig för en HPB. Speciellt äldre människor är ofta av uppfattningen att det bara är unga vältränade personer som motionerar mycket som har användning av en PT, men efter att ha gjort en HPB med mig förstår de att helt vanliga människor också kan ha nytta av en PT.

Det stora flertalet har nytta av HPB

– När arbetsgivare verkligen förstår det ekonomiska värdet av att sponsra friskvårdsaktiviteter åt sina anställda har hälsoprofilbedömare en god möjlighet att få uppdrag, menar Gunnar.
Men den stora inkomstkällan och de som är i behov av en HPB är den stora massan, enligt Ingela som varje dag möter människor i behov av förändring. Efter ett år som PT och hälsoprofilbedömare säger hon med övertygelse i rösten:
– Jag står verkligen för det här, det är en jättebra metod. HPB är ett perfekt komplement till en verksamhet och den passar alla, avslutar Ingela.

HPI har gett ut böcker om hälsoprofilbedömning, bland annat…
Nya konditionstest på cykel”, Andersson G, 1984-2014.
Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi”, Andersson G, Johrén A, 2012.
Handbok för hälsoinspiratörer”, Andersson G, Ljusenius T, 2012.