Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


PROFIT, PEOPLE, PLANET

Möt Karin Forseke, en av Sveriges mest framgångsrika affärskvinnor. Hennes yrkesverksamma liv har ägt rum inom finansvärlden i USA, Sverige och London. Som VD för olika bolag har hon haft ansvar för flera tusen anställda. Hennes arbetsinsats och de företag hon arbetar för mäts hela tiden i siffror och statistik. Så långt från vår bransch man kan komma – eller inte?

 
Karin Forseke har varit Chief Operator Officer (VD) för optionsbörsen Liffe i London, koncernchef för Carnegie i Stockholm, ordförande för regeringens ”råd för försäljning av aktier i bolag med statligt ägande” och vice ordförande för den engelska finansinspektionen. Idag är hon ordförande för det brittiska investmentbolaget Alliance Trust.
– Jag har jobbat så länge nu att jag har förmånen att kunna välja de uppdrag jag åtar mig. För mig är det otänkbart att arbeta för ett företag som saknar ett genuint hållbarhetstänk.
 

Hållbarhet handlar för Karin Forseke om de tre P:na: Profit, People och Planet.

– Det första är lönsamhet – Profit. Du måste driva ditt företag så att det är lönsamt, annars faller de andra två. Det andra är människorna – People. Här menar jag både anställda, kunder, leverantörer och omgivningen. Det gäller att ha ett 360 graders perspektiv och se åt alla håll. Det ska vara en win- win situation för alla, åtminstone inte en win-lose relation. Samma sak gäller för det tredje P:et – Planet. Vi måste ta hand om vår planet, våra naturtillgångar och miljö.
En uppfattning som företag ofta inte delar i samma omfattning, menar Karin.
– Jag känner mig ganska positiv och ser många nya företag som förstår och arbetar på detta sätt, men överlag har företag relativt dålig respekt för både människor och vår planet.
Med sin erfarenhet från både Sverige, USA och England ser hon inte att det spelar någon roll var företaget verkar.
– Jag upplever att det handlar mer om kultur, värderingar och generation än om geografi.
 

Nyckeln till hållbart företagande handlar om balans

– Det gäller att få in mer kvinnor i beslutsfattande positioner. Män och kvinnor tänker olika. Genom att få med båda tankesätten vidgar vi synsätten och med det skapas bättre och mer underbyggda beslut. Ett stort antal studier visar att bolag med fler kvinnor i styrelsen har bättre lönsamhet, högre aktieavkastning och tar större samhällsansvar.
Det är anledningen till att Karin är för kvotering.
– Jag har alltid varit starkt emot kvotering men nu har jag tröttnat. Det verkar inte som vi klarar av den här förändringen av oss själva. Vi har inte råd som samhälle att vänta på att förändringen ska ske. Vi måste agera nu. Kvinnor står bakom cirka 80 % av alla konsumentbeslut som tas inklusive bilar, mat, hus med mera. Jag tror att om vi vidgar vårt näringsliv till att seriöst inkludera kvinnor i ledande befattningar, ledningsgrupper och styrelser kommer vi att förbättra allt från hur vi producerar våra produkter till vilka produkter vi producerar.
 

Det gäller att ta hand om sin personal

Idag när de flesta företag i Sverige är tjänsteföretag är personalen den största tillgången.
– För mig är HR-avdelningen en extremt viktig funktion. Jag har svårt att förstå företag som hävdar att deras personal är deras viktigaste tillgång och sen inte inkluderar HR-chefen i koncernledningen.
Här kommer friskvårdssatsningar in med olika förebyggande aktiviteter för kropp och själ.
– Ju friskare personal desto lönsammare företag. Det är mindre dyrt att satsa förebyggande än rehabiliterande. På flera av företagen jag arbetat för har vi tillhandahållit olika friskvårdserbjudanden, till exempel har vi haft massageterapeuter som gett behandlingar varje vecka till de som önskat.
Karins egen friskvård består av ridning varje dag när hon är i Stockholm, massage minst en gång per månad, och att följa en diet skapad av en dietist i London.
– Tack vare hennes helhetsperspektiv på min hälsa har mina förkylningar och influensor reducerats dramatiskt!