Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Rehabilitering och självbehandling – för massageterapeuter och andra friskvårdsproffs

Våra delkurser i Medicinsk Massageterapi, t ex Rehabilitering och Självbehandling, är även öppna för dig med annan professionell friskvårdsbakgrund!

Den nutida svenska klassiska massagen har utvecklats på Axelsons. Genom åren har vi byggt upp ett internationellt rykte som ”the home of Swedish Massage”. Den massage vi undervisar i har blivit den mest kända i Skandinavien och fått stor spridning i världen. I många avseenden har vi gått i spetsen för utvecklingen av massagens metodik, och av riktlinjerna för vad en certifierad massör ska kunna. Vi ser också till att konstant uppdatera våra utbildningar i förhållande till hur kunskapen kring massage utvecklas i Sverige och världen.
Innan vi berättar mer om rehabilitering och självbehandling vill kort berätta om hur vår massageutbildning är upplagd.
Vår yrkesutbildning i massage består av tre steg: Steg 1 = Friskvårdsmassör Steg 1–2 = Massageterapeut Steg 1–3 = Medicinsk Massageterapeut

Friskvårdsmassör

På Steg 1 (8 veckor heltid) utbildar du dig till diplomerad Friskvårdsmassör och kan ge en skön, avslappnande och djup hel- eller delkroppsmassage.

Massageterapeut

På Steg 2 (9 veckor heltid) utbildar du dig till diplomerad Massageterapeut och kan förutom ovanstående även behandla vissa besvär. Du får lära dig fler tekniker för behandling av både muskler, fascia och triggerpunkter, samt går djupare i musklernas infästningar och funktioner. Efter avslutad och godkänd utbildning kan du bli medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

Medicinsk massageterapeut

På Steg 3 (uppdelad på fyra block) utbildar du dig till diplomerad Medicinsk massageterapeut.
Block 1 – Idrottsmedicin och skadelära

Block 2 – Rehabilitering och självbehandling
Block 3 – Revolving och Myofasciell behandling

Block 4 – Positional release therapy

Alla blocken i Steg 3 erbjuder värdefull, djupgående kunskap som ger dig som massör kunskaperna och verktygen för att kunna behandla personer med mer komplicerade tillstånd. Det är ovärderliga och nödvändiga kunskaper för dig som vill arbeta med idrottare och liknande.
Alla blocken består av redskap som även andra professionella friskvårdsutövare kan ha stor nytta av, och vi välkomnar andra yrkesutövare att delta i kurserna. Du som är till exempel Yogalärare, PT eller ger andra typer av manuell behandling kan kontakta oss på skolan för att få veta mer om din behörighet och utbyte av delkurserna!
Björn Hedberg är en av de lärare som följer med eleverna genom hela utbildningen. Han undervisar skelettanatomi i Steg 1 och mjukdelsbehandling i Steg 2, och i Steg 3 har han hand om undervisningen i Rehabilitering och Självbehandling, samt grundmedicin och neurologisk undersökning i det idrottsmedicinska blocket. Här berättar han om sitt ämnesblock och på vilket sätt det är användbart även för dig som jobbar med andra typer av friskvård.
– Idag ser man att ren manuell behandling, som till exempel massage, har hyfsat bra framgång, liksom enbart rehabiliteringsträning. När man använder sig av båda får man bäst resultat. Kursen är inriktad på denna koppling, att koppla massagebehandlingen till rehabilitering.
Det klassiska rehabiliteringstänk som finns inom sjukgymnastiken har ofta mycket fokus på styrka och på isolerade muskler i stället för att tänka på hur musklerna styrs av nerver. Det är hjärnan som skapar och styr alla de motoriska programmen, och om du har en skada i rörelseapparaten skapar kroppen kompensationsmönster på central nivå. De mönstren kan sätta sig, så att de fortsätter även efter att skadan för länge sedan har läkt.

Rehabträning, när den är som bäst, innebär att avprogrammera hjärnan från dessa kompensationsmönster så att personen igen kan använda sina muskler korrekt. Det handlar om att först se till att kroppen har kapacitet till full biomekanisk rörelse. Hjärnan arbetar på en feedbackprincip från leder och muskler. Den utvecklar rörelseprogram utifrån vad den känner att biomekaniken är kapabel till. Om patienten har en mängd dysfunktioner i sin rörelseapparat kommer också rörelseprogrammeringen från centrala nervsystemet att bli sämre.
Nästa steg är att se till att hjärnan gör rätt, att rörelseprogrammen gör det de ska. Det är en väldigt specifik typ av rehabiliteringsträning. När det väl fungerar kan vi börja öka belastningen, med successivt tyngre träning tills önskat resultat uppnås.
Det här neurotänket börjar bli allt mer utbrett ute i världen. Du som vill veta lite mer kan till exempel söka på Dynamic Neurostabilisation, DNS, eller på Pavel Kolach.
I självbehandlingsbiten jobbar vi med redskap som självstretch, balansträning och att massera sina egna myofasciella strukturer med foamrollers, bollar och liknande. Detta är något som patienten kan få med sig hem för att förkorta tiden det tar för för de mekaniska dysfunktionerna att ge efter.
Att jobba med flera metoder – manuell behandling, träning, neurologiska kopplingar – är alltid mer effektivt än att bara göra en sak. Återvinning av fysisk funktion kan uppnås på många olika sätt, men att veta hur man tränar hjärnan att delta i läkningen är användbar kunskap för alla som jobbar med att hjälpa människor med deras fysik. Om klienten dessutom har enkla och konkreta saker han eller hon kan göra på egen hand mellan behandlingarna – då har vi de bästa förutsättningarna för goda resultat!