Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Rosenmetoden möter Mindfulness

Mindfulness hjälper Rosenterapeuter att utveckla sig själva personligt och professionellt, samtidigt som tänket från mindfulness hjälper terapeuten att stötta klienten till att nå djupare i sig själv.

Det visar en förstudie som gjorts av tre Rosenterapeuter i USA för Rosen Method International Journal, och där 13 Rosenmetoden-terapeuter har intervjuats om hur mindfulness kan implementeras i deras arbete. Syftet med förstudien var att skapa en grund för fortsatt dialog mellan Rosenterapeuter världen över för att hitta fler paralleller mellan Mindfulness och Rosenmetoden.

“Jag tror att våra klienter kan känna i våra händer när vi är fullt närvarande, och det är det som gör det möjligt för dem att också vara närvarande i sig själva,” – sa en av deltagarna i undersökningen, för att beskriva hur användning av mindfulness skapar mer närvaro i relationen mellan terapeuten och klienten under en Rosenbehandling.

En annan Rosenterapeut beskrev närvaron från mindfulness som en djup upplevelse, “Ju mer närvaro vi kan erbjuda under en Rosenbehandling, ju djupare kan också klienten gå.”

Det finns idag ett ökat intresse för mindfulness hos vårdpersonal över hela världen. I takt med att “mindfulness” har blivit en mer frekvent studerad metod i USA, av forskare från flera discipliner – inklusive psykologi, neurovetenskap och utbildning – har ett antal användbara tillämpningar av denna gamla praxis identifierats.

Marion Rosen var känd för att utstråla närvaro och inkännande.

 

Vad är mindfulness?

Mindfulness innebär att gå in i ett tillstånd som kännetecknas av öppen och intresserad medvetenhet om vad som sker här och nu, i ett givet ögonblick, utan att döma. (Kabat-Zinn, 2003). Den som tränar mindfulness förlitar sig på upplevelsebaserat lärande; att medvetet uppmärksamma nuet, med nyfikenhet, öppenhet och acceptans, utan att döma baserat på tidigare erfarenheter.
Läkaren Daniel Siegel beskriver mindfulness som: “Mindfulness i sin mest allmänna mening handlar om att vakna upp från ett liv på autopilot, och att bli mer känslig för våra dagliga upplevelser. Det är en process där man går in i ett tillstånd där man är helt uppmärksam på extern och intern stimulering i nuet, och mer öppen för att acceptera (snarare än att försöka ändra eller döma) den nuvarande situationen.”

Tidigare artiklar och böcker har beskrivit synergier som finns mellan meditation och Rosenmetoden för terapeuter. Båda metoderna syftar till att öka självkännedom, medkänsla och full närvaro i våra liv.

 

Hur uppnås mindfulness?

När vi koncentrerar oss på något som är avkopplande blir vi omfamnade av upplevelsen. Då öppnar vi våra sinnen för att förstå nya sammanhang, kreativa tankar och lösningar. Sådana uppslukande, avslappande erfarenheter kan komma från att vandra i naturen, ägna sig åt konst eller att uppleva musik. Kreativa aktiviteter som konst, dans och musik, kan hjälpa oss att nå ett tillstånd av mindfulness. Sinnet öppnas upp av lekfullhet i konst eller öppen observation av musik.
 
Psykolog Daniel Goleman pratar om Mindfulness som en utökad form av medvetenhet och uppmärksamhet, som kan nås via en bredare och mer avslappnad koncentration. Detta tillstånd verkar också kunna uppnås genom Rosenmetoden, genom beröring, rörelse och stimulans.
Känslornas anatomi – läs mer om Rosenmetoden

 

När Rosenmetoden och Mindfulness möts – utdrag från förstudien

I förstudien berättade de intervjuade Rosenterapeuterna att närvaro är en central del av mindfulness, och också av Rosenmetoden. Mindfulness beskrevs ofta som en metod för att fokusera den egna uppmärksamheten. Förmågan att vara närvarande tillsammans med en annan person är en av många kriterier som krävs för att en praktikant ska bli certifierad som Rosenterapeut.
“Personligen tänker jag på Rosenmetoden som mindfulness, men där också beröring inkorporeras. Beröringen hjälper klienten att komma i kontakt med delar av henne själv på ett uppmärksamt sätt”, beskrev en av deltagarna i undersökningen.
“Mindfulness och beröring tillåter mig att upptäcka en unik konfiguration av varje enskild patients kropp. Med mjuka händer kan jag ställa frågor och lyssna, för att fördjupa kontakten och känna ett band. Att verkligen träffa personen, precis som den är, just där och då, i varje ny rörelse”, förklarade en annan deltagare.

Flera av de intervjuade använde också ordet ”varsamt” för att beskriva den kärleksfulla aspekten av mindfulness, som även används inom Rosenmetoden. Deltagarna vittnade också om Marion Rosens egen närvaro under en Rosensession som “påtaglig.” En deltagare beskrev varsamheten i Marions utövande av en behandling med ordet vänlighet, både mot en själv och mot andra.

“Det är ovanligt att bli behandlad så varsamt. På ett omtänksamt och närvarande sätt”, sa en av deltagarna och fortsatte: “Varsamheten i Rosenmetoden är en stor del av anledningen till att den berör människor. Att någon ägnar dig så mycket uppmärksamhet under så lång tid är ovanligt i dagens värld. Det är faktiskt till och med lite fantastiskt.”

Flera av de intervjuade terapeuterna beskrev den närvaro de ger sin klient under en behandling som att vara där i stunden, och att hålla isär ens personliga tankar och istället vara öppen för vem klienten är, där och då.
“Hela kroppen blir mottaglig, och allt annat faller bort; inre tankar löses upp och en emotionell klang känns. Jag är bara där”, förklarade en av terapeuterna.
Mindfulness är känt för att hjälpa oss att hantera svåra situationer. Utan mindfulness kan kroppen hålla inne omedvetna känslor som orsakar lidande.

“Att vara fullt närvarande för en annan person innebär att varsamt återvända gång på gång till medvetenheten om ens egen kropp och andning. Jag känner att ‘varsamt återvändande’ är väsentligt både i yoga och i Rosenmetoden”.

”[Rosenmetoden är] känslan av rörelse från ditt inre väsen. När rörelse lärs ut från denna plats är allt möjligt. Ofta kommer tårar. Och rörelsen kan gå mycket djupt in i kroppen. Vi rör vid djupt rotade platser”, förklarade en annan.
Flera deltagare var överens om att de under en Rosenbehandling indirekt lär ut mindfulness; när terapeuten visar klienten tillbaka till att känna sin egen kropp. Rosenmetoden är en lärande process som inte alltid involverar verbal undervisning; den är mer experimentell och kroppslig.

Fortsatt forskning

Deltagarna som ingick i förstudien delade många synsätt och erfarenheter. Både Rosenmetoden och mindfulness har som mål att lindra smärta och lidande. En annan likhet är att Rosenterapeuter fungerar stöttande för att utvidga klientens medvetande.
Förstudien visar att förhållandet mellan mindfulness och Rosenmetoden är betydande. Ytterligare undersökningar behövs för att förstå detta förhållande djupare.

Artikeln är baserad på studien: A Preliminary Inquiry on Rosen Method and Mindfulness: What We Notice
Från: RMIJ, Volume 7, Issue 1, Spring 2014
Författare: Carol Cober, Susanna Smart RN, Jeanie C. Williams

Länkar

Om du är intresserad av att lära dig mer om att använda mindfulness i terapier och rådgivning går det att hitta mer information på följande länkar:
http://www.rosenjournal.org/
www.insightmeditationcenter.org
Insight Meditation Community of Washington:
www.imcw.org www.meditationandpsychotherapy.org
www.dharmaseed.org
www.mindfulness-solution.com
http://www.dharma.org

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *