Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Rosenmetoden vetenskapligt undersökt

En överväldigande majoritet av ett urval klienter hos Rosenterapeuter upplevde sig ha stor eller mycket stor nytta av behandlingarna.

Det är summan av den första vetenskapliga studien av Rosenmetoden, genomförd på Karolinska Institutet på initiativ av docent Torkel Falkenberg. Resultaten har presenterats av projektansvariga Riitta Hoffrén-Larsson på ett licentiatseminarium, där deltagande professorer och högt uppsatta personer inom vården var mycket positiva och intresserade.
riitta_hoffren
– Intresset för komplementära metoder inom konventionell vård har gått i vågor,    på 90-talet var de flesta skeptiska, säger Riitta Hoffrén-Larsson. Men nu känns det  som att en större öppenhet är på väg med nya generationer. Det är i mycket en  kunskapsfråga, med mer fakta på bordet kommer det successivt att kunna  förändras ännu mer. Definitivt kan Rosenmetoden ha en plats i integrativ vård.  Den här studien är ett pionjärarbete, det är första gången Rosenmetoden  undersöks separat och enbart med klienter till certifierade Rosenterapeuter som deltagare. Det övergripande målet för studien har varit att bidra till förståelsen av hälsofrämjande aspekter av Rosenmetoden. Kunskapen kommer att användas för utvecklingsarbete och information till allmänheten, utövare av komplementärmedicinska behandlingar och representanter för vårdpersonal.

De flesta Rosenklienterna är högutbildade

En kartläggning av studiens 64 deltagare visade att de flesta var högutbildade och sysselsatta inom administrativa, akademiska eller tekniska yrken. Två olika mönster kunde urskiljas av hur ofta och hur länge man anlitade sin Rosenterapeut. Ena gruppen fick behandling en eller två gånger i månaden upp till femton gånger under det år studien omfattade. Den andra gruppen angav att de fått minst 30 behandlingar, någon så mycket som 140 behandlingar, under ett antal år. Syftet med regelbundna behandlingar under lång tid var oftast att få generell support och ökat välbefinnande.

ÖVERSIKT

Deltagarna hade tre huvudskäl att söka sig till Rosenmetoden…
1. Fysiska hälsoproblem
2. Psykologiska problem
3. Önskan om personlig utveckling

…och sökte hjälp för ganska stora problem

– De flesta hade flera skäl för sin konsultation
– Nästan alla hade stora eller mycket stora svårigheter med sina problem före terapin
– Ungefär en fjärdedel hade sökt konventionell vård före Rosenbehandlingarna

Upplevd nytta kunde indelas i fem olika kategorier

1. Förbättrad psykisk hälsa, inklusive ökat välbefinnande, tillförsikt, lycka och självförtroende.
2. Förbättrad fysisk hälsa, inklusive minskade muskelspänningar, förbättrad andningskapacitet, bättre tarmfunktion och ökad fysisk energi, men även lindring av smärtor som huvudvärk och muskel-, rygg- och nacksmärtor.
3. Ökat medvetande om sambandet mellan kropp och sinne, om hur beteendemönster och pågående psykologiska processer påverkar kroppen.
4. Understödjande av personlig utveckling
5. Kraft till självinitierade livsförändringar

FM2_apr2014_sid41_stapeldiagram

Relationen med terapeuten är mycket viktig

I del II av projektet undersöktes betydelsen av relationen med terapeuten ur ett omvårdnadsperspektiv.
En upplevelse av tillit och stöd som fick klienten att känna sig trygg och accepterad – oavsett vilket problem som föranlett besöket – visade sig vara en viktig beståndsdel i ett positivt utfall av behandlingen.
De få deltagare som var otillfredsställda med behandlingen beskriver motsatta erfarenheter: brist på omsorg, kommunikation och omtanke, och oförmåga hos terapeuten att möta klientens behov. Resultaten visade att brister på detta område blockerar den terapeutiska processen och leder till missnöje och byte av terapeut, eller att terapin avbryts helt.
– Genom utbildningen till Rosenterapeut lär man sig att utveckla förmågan till omsorg. Det är en mänsklig egenskap som alla har i någon utsträckning. Men oavsett intentionerna är det till sist också en fråga om personlig fallenhet, säger Riitta Hoffrén-Larsson. Vi intervjuade även terapeuterna, och såg att i de få fall där terapin inte hade avsedd effekt kunde orsaken vara en viss oerfarenhet i kombination med särskilt svåra problem hos klienten. En inställning av att hellre vilja ”veta och visa” än att hjälpa ser också ut att vara till nackdel för processen, förklarar hon. Generellt är det annars så att terapeuter inom Rosenmetoden har god tillgång till handledning, och en stark gruppkänsla präglar hela den stora internationella gemenskap som terapeuterna utgör.

Följ med i vad som händer i Rosenvärlden:

www.rosenmethod.org
Artiklar, föreläsningar, gratis internationell tidskrift om nya rön m m]]>

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.