Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Rosenmetoden i fredens tjänst

 

Eldsjälar kan tyckas vara ett slitet ord. Men inget annat passar för att beskriva Annika Minnbergh och Yrsa Kjerrgren, två Rosenterapeuter och lärare som arbetar för fred och vänskap i forna Jugoslavien.

 
Allt började med Vehbija Peksin, sjukgymnast från Bosnien. Han flydde sitt hemland under brinnande krig, när de etniska rensningarna pågick som värst under 1990-talet.Vehbija kom till Sverige och kunde så småningom börja arbeta i sitt yrke igen. Trots att han är blind sedan födseln utbildade han sig också till Rosenterapeut hos Axelsons, med Yrsa och Annika som lärare.
– När han var klar med sin utbildning hade han en önskan, säger Yrsa – att vi skulle komma till Sarajevo och hjälpa hans folk. Hans dröm var att förena de olika folkgrupperna känslomässigt, att de inte längre skulle känna hat till varandra. Han var övertygad om att de som fick del av Rosenmetoden inte längre skulle uppleva de andra som fiender, och att de skulle kunna leva sida vid sida i fred och vänskap.

Vehbija

Vehbija Peksin

 

2005 reste första teamet till Sarajevo

Vehbijas önskan gick i uppfyllelse. I oktober 2005 reste ett litet team av Rosenlärare och Rosenterapeuter till Bosnien, under ledning av Yrsa och Annika. Planen var att informera om metoden, och efterhand utbilda Rosenterapeuter på plats.
–  Vi blev chockade av att kriget fortfarande var så närvarande. Ruiner med kulhål i väggarna, allt var trasigt, berättar Annika. Det såg ut som Syrien gör nu. Vi sa till varandra: Om det ser ut så här på utsidan, hur ser det då ut på insidan – av människorna?
– Vehbija Peksin ville att Rosenmetoden skulle introduceras i Bosnien på en hög nivå, därför bjöd vi in sjukvårdspersonal och sjukgymnaster, säger Yrsa. På första introduktionskursen var det ”krig” i rummet. Det kom människor från fyra olika religioner på samma gång, och eftersom konflikterna till stor del handlade om just religion kan man säga att det var en minst sagt spänd stämning. Men det fungerade, vi nådde fram, kanske tack vare att metoden är bortom både politik, religion och kultur.

MaraBranko

Teamet 2005: Mara Kihlberg, Annika, Lotta, Branko och Yrsa

Intresset och behoven är så stora att Yrsa och Annika fortfarande reser till Sarajevo för kurser och handledning mellan två och tre gånger varje år. Alltid utan lön, och ofta utan att i förväg veta hur det ska finansieras eller vem som ska hjälpa till med olika funktioner.
–  Just nu vet vi till exempel inte hur vi ska betala hotellet eller vem som ska vara tolk på nästa resa, i april, säger Annika. Branko Nikolic från Monte Negro som bor i Sverige talar serbokroatiska, han är Rosenterapeut och introduktionskurslärare och har varit med de flesta gångerna. De senaste åren har teamet bestått av oss själva, Branko och Rosenläraren Lotta Johansson. Det är alltid ett pussel att få allt att komma till stånd, varje gång. Men det har alltid löst sig hittills! skrattar Annika.
 

Tufft och kreativt arbete att få ihop pengar

Ekonomiskt kunde projektet starta tack vare Hans Axelson som hjälpte till med resor och boende de första två åren. Sedan har det rullat på med hjälp av bidrag, och att många som engagerar sig gör det utan ersättning.
– På kurser världen över har vi talat om fredsarbetet i Bosnien och frågat om de vill bidra, säger Yrsa. Vänner och bekanta och Rosenterapeuter har skjutit till pengar; från några privatpersoner har vi fått stora tillskott – alltsammans har gjort det möjligt att fortsätta. Till och med hotellet där vi brukar bo – Hollywood! – upplåter lokaler gratis för kurserna, och vi har fått checka in massagebänkar gratis på Arlanda när vi berättat om fredsprojektet.
– Kursavgifterna i Bosnien är naturligtvis lägre än i Sverige, tillägger Annika. Annars skulle ingen ha råd. En idé vi genomfört är att några svenska elever kan följa med varje gång och utbilda sig i Sarajevo. Det blir inte dyrare för dem än hemma, men i Bosnien blir det pengar över från deras kursavgift som kan gå in i budgeten.

Rosenklass25elever

Rosenklass i Sarajevo

 

Alltfler engagerade i arbetet

–  De flesta som börjat en utbildning har varit sjukgymnaster som redan har en kundkrets, men även ”vanligt folk” utbildar sig, infogar Yrsa. Hittills har tretton blivit färdiga terapeuter men många fler är på väg – utbildningen tar lång tid, inklusive praktikår med handledning, eftersom vi inte är där hela tiden. Vi har på senare år börjat ge kurser i handledning för att de på sikt ska bli mer självgående i utbildningarna.
Även Sarajevos universitet har engagerat sig, och kunskap om Rosenmetoden ingår nu i psykologutbildningen. Annika och Yrsa har varit inbjudna dit flera gånger för att undervisa psykologistudenterna. Universitetets professor i psykologi insåg, efter att ha varit med på så många kurser som möjligt, att metoden var den felande länken i undervisningen. Den är numera inkluderad i kurslitteraturen, och boken har även översatts till engelska.

ProfessorRosenBok

Psykologiprofessorn i Sarajevo med sin bok om psykologi och Rosenmetoden

Resor och förberedelser tar fortfarande mycket tid i anspråk för Annika och Yrsa, men arbetsbördan börjar långsamt lätta undan för undan.
– I början fick vi göra allt, säger Annika, men nu börjar det bli en strukturerad organisation där nere. De håller ordning på elevlistor och annan administration, de har bildat en förening, de håller öppet hus där människor kan komma och lyssna på föredrag om Rosenmetoden. Vi är så berörda av att alla är så engagerade, och att de är så angelägna om att det ska fortsätta. Genom åren har vi träffat så många människor, mött så mycket värme och fått så mycket tillbaka, säger Annika.

Effekterna sprider sig som ringar på vattnet

– I september var Lotta Johansson och jag i Belgrad och höll föreläsningar, fortsätter Annika, och det var så mycket folk att det inte skulle gå in en enda till i lokalen. I början hade vi bara elever från Bosnien, men de senaste åren har det kommit folk från hela Balkan, många från Serbien och Belgrad. Detta är precis vad det handlar om, att slå broar mellan dem som trodde att de hatade varandra. Starka vänskapsband har knutits, de bor hos varandra, de lägger ut madrasser på golvet – de har väldigt dålig ekonomi och ändå blir allt möjligt.

BronÖverDrina

Broar har slagits mellan folken

I Sverige brukar man säga att ingen ska ta Rosenbehandlingar innan de flyttat hemifrån och står på egna ben.
–  Om detta skulle gälla i Bosnien, och för all del i många andra delar av världen där vi undervisat, skulle ingen komma på behandling. Verkligheten ser ut på ett annat sätt här, generationerna bor tillsammans hela livet. Vi har lärt oss ett och annat genom åren och det känns värdefullt, säger Annika.
Marion Rosens vision var att effekterna av Rosenmetoden ska sprida sig som ringar på vattnet, så att många fler än terapeuter och klienter påverkas positivt. Hon kallade det ett fredsarbete, och med det startade Vehbija Peksins dröm om fred i sitt land. Marion visste att när vi låter musklerna mjukna, då mjuknar vår attityd, och då kan vi ta in vad livet och andra människor ger.
– Vi har själva genom alla år sett vad metoden gör med människor, säger Annika, och hur det de upplever sprider sig till allt fler. Ingen där har undgått krigets fasor, och alla har trauman. Vi kan inte ta bort deras trauman; vi har inte varit med och har inte deras erfarenheter. Men vi kan visa dem att de är något mer än sina trauman. De kan börja öppna sig mot framtiden och börja tro på kärlek och vänskap. Med Rosenmetoden blir kvinnorna starkare och männen mjukare – och de får mera liv, ett friare liv.

TACK FRÅN YRSA OCH ANNIKA!

På första kursen hade Annika och Yrsa hjälp av Monica Bolling, Rosenlärare och ägare av Rosenskolan i Paris, och Rosenterapeuten Mara Kihlberg som också var med de följande åren. Svenska lärare som Lisen Wijkman och Johan Signeul har varit i Sarajevo och hållit introduktionskurser. Därutöver har många andra ställt upp och hjälpt till, ingen nämnd men ingen glömd. Utan alla dessa personer hade arbetet aldrig varit möjligt.
Utan pengar är det inte heller möjligt. En ideell förening har bildats i Sverige, Fredsarbete på Balkan genom Rosenmetoden. Föreningen har ett bankgirokonto där stora och små bidrag mottages med tacksamhet! Bankgiro 886-7632.

MonicaBollingAnnikaYrsa

Monica Bolling som hjälpte till på första resan, med Annika och Yrsa

 

FAKTA
Med Rosenmetoden frigörs spänningar med hjälp av lätt beröring, vilket i sin tur löser upp mentala och emotionella blockeringar. Trauman och tillbakahållna känslor lagras ofta som kroppsminnen, till exempel i form av spända muskler, låst mellangärde och hämmad andning. Som Rosenterapeut har man ett kraftfullt verktyg för att lossa dessa blockeringar. När kroppen befrias från stress och spänningar öppnas nya vägar till utveckling.
Läs om utbildningen till Rosenterapeut:

Tidigare publicerade artiklar om Rosenmetoden:
Rosenmetoden – behandling för huvudfotingar
Rosenmetoden rev Karins murar
Rosenmetoden vetenskapligt undersökt

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *