Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Unikt pilotprojekt med Easy Movements mot stress i skolan

Lena Eliasson, lärare i biologi och kemi och instruktör i Easy Movements, såg hur utbredd stressen var bland hennes elever och fick idén att starta ett skolprojekt för avslappning och kroppsmedvetenhet.

Stress är ett stort problem i skolan med många negativa följder, fysiska och psykiska. Enligt en avhandling från Stockholms universitet är var tredje 16-åring i Sverige kroniskt stressad. Fyra av fem skolungdomar har ont någonstans i kroppen, och problemet tycks bara växa.
Easy Movements, Rosenrörelser, Avslappningsrörelser – olika namn, samma redskap
– Easy Movements, som tidigare kallades Rosenrörelser, är ett effektivt sätt att få kroppen att slappna av. Rörelserna är enkla, med fokus på att det ska vara lätt och utan någon stor  ansträngning, säger Lena.
Det handlar trots den nya  benämningen inte om  lättgympa. Avsikten med lättgympa är att förbättra styrka och kondition hos skadade, svaga eller otränade personer. Därför har jag i projektet valt att kalla rörelserna Avslappningsrörelser, för att vara tydlig med deras syfte. Jag anser att den här typen av rörelser är de enda som existerar med direkt inriktning på avslappning, betonar Lena. Målet var att eleverna skulle bli mer avspända och trygga, få förståelse för vikten av balans mellan stress och avslappning, och inte minst få redskap för att hantera stress.

Stress kan väljas bort

Under åtta veckor hösten 2014 blev projektet verklighet: hundra elever mellan tolv och arton år, i fem skolor, fick regelbundet delta i pass med utgångspunkt i Easy Movements. Detta varvades med teori om muskelspänningar, aktiv stresshantering och sambandet mellan kropp och sinne.
Bakom projektet stod Hälsofrämjandet och Stockholms Skolidrottsförbund, med ekonomiskt stöd från
Socialstyrelsen.
– Från första början var både lärare och föräldrar entusiastiska, dock inte alla elever, berättar Lena. Många förstod inte att stressen är ett problem, eller tänkte de att det bara är att hålla ut. De såg inte sambandet mellan stress och huvudvärken de har varje dag. Det var en utmaning att väcka intresse och få dem att se vad de kan vinna genom att vara avslappnad. Och det måste vara en omedelbar vinst – inte i en avlägsen framtid!

Ökad stressmedvetenhet

Före och efter projektet fick eleverna svara på en enkät, för utvärdering av hur de upplevt projektet och vad det förändrat.
– Den stora vinsten har blivit en ökad medvetenhet, särskilt hos de äldre eleverna, om hur stress sätter sig i kroppen och hur man kan påverka den, säger Lena. Det jag allra mest ville få fram var just detta, att man kan lära sig hantera stress, att man ofta har ett val.
Läs mer om projektet och om Rosenrörelser.

Kort om Easy movements

Easy Movements är ett program skapat av Marion Rosen för att hålla kroppen rörlig och vital genom hela livet.
Programmet utgår från kroppens anatomi; mjuka övningar ökar gradvis avslappning i muskler och leder därmed till ökad rörelseförmåga. Särskilt utvald musik ökar glädjen och lättheten i övningarna. Rörelserna är unika genom att de även höjer medvetenheten i kroppen om spänningar, stress och ensidig belastning. 
De passar alla oavsett hur mycket man tränar för övrigt, och är ett perfekt sätt att börja träna och ta hand om sig själv.