Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Uppgraderad utbildning till Friskvårdskonsult!

Nytt för hösten 2016 är att du som utbildar dig hos oss till Friskvårdskonsult blir både Diplomerad Friskvårdsmassör och Diplomerad Coach!

Gudrun Sköld, huvudlärare på Friskvårdskonsultutbildningen och lärare i Coaching berättar:

 

– Friskvårdskonsult är en bred utbildning, med flera fysiska redskap och en bra bas av psykologisk förståelse. Den nya formen på utbildningen är en satsning vi gör i linje med den återkoppling vi får från eleverna. Nu får utbildningen en skarpare ”spjutspets” i form av mer djupgående förståelse för coaching.

 

Coachingen blir på flera olika sätt som en samlande faktor för allt det praktiska. På utbildningen blir eleven Diplomerad Friskvårdsmassör och får grundläggande redskap i både kostvägledning, stresshantering, yoga och annat. Oavsett vilken inriktning man sedan väljer att ta, eller om man vill komplettera med mer spetskompetens på något område, är coaching- och kommunikationsverktygen grunden.

 

Därför blir deltagarna även Diplomerade Coacher. Att nå människor handlar verkligen inte bara om vad man presenterar, men också hur. Det är den kunskap som krävs genomgående oavsett vilka aspekter av friskvård vi arbetar med.

 

Vi kan inte fixa någon med våra kunskaper, hur goda de än är. Vi måste kunna nå fram, lyssna och ställa goda frågor, så att klienten hör sig själv och kan fixa sig själv. Det är helt grundläggande kunskap i all hjälp till självhjälp. Coaching är som att yoga eller massera, det kräver träning. När vi använder coaching som förhållningssätt över längre tid, skapas en djupnande insikt som gör att vi ser människor på ett annat sätt.

 

Gudrun Sköld

 

Med den nya formen för utbildningen har vi därför bestämt oss för en större satsning på just coachingen. Eleverna kommer att avlägga skriftligt och muntligt prov i ämnet, som kommer att vara utformat för att gå igenom en inre process samtidigt med att man fördjupar sin förståelse för metoderna. Coachmetoden används hela tiden parallellt i deltagarens egen process och som professionellt redskap.

 

En vanlig reaktion hos eleverna i detta skede brukar vara ”wow, jag hade ingen aning om att jag kunde såhär mycket!” Processen handlar inte om att elevens framtid som Friskvårdskonsult ska se ut på ett bestämt sätt, liksom vi måste vara utan egen agenda när vi coachar en klient. Coachingen är till för att nå mål så att coacheen hittar sig själv och med sina egna värderingar bestämmer både livsmål och affärsmässiga mål, får balans och hittar harmoni i livet och lever i nuet.

 

Denna inneboende potential i coachingen kommer eleverna att själva dra full nytta av under utbildningen, och sedan ha med sig som redskap i sitt eget yrkesutövande.

 

Coachingen är ihopkopplad med ämnet Friskvårdskonsult i praktiken, och de områden som berörs är bland annat personlig utveckling, samtal, kommunikation och presentation, säljteknik och egenföretagande.

 

Det låter intressant! Gå till utbildningens hemsida och läs mer!