Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Vaken vila med Yoga Nidra

På utbildningen till Yin Yoga-lärare ingår fyra dagars undervisning i Yoga Nidra, en behaglig avspänningsmetod som hjälper utövaren att skifta mellan olika  medvetandetillstånd.

Du får grundkunskaper för att kunna börja utforma dina egna guidade sessioner för dina elever, som en fristående metod eller som en del av dina yogaklasser. Här berättar läraren Sandra Grundstoff om metodiken.

Hej Sandra, vad är Yoga Nidra?

– Rent praktiskt består Yoga Nidra av en sekvens, som regel varar det i 15-50 minuter. Utövaren guidas till att rikta sin uppmärksamhet mot olika objekt. Det kan vara sådant som redan finns där, till exempel att utföra kroppsscanning och riktad andningsuppmärksamhet, eller visualiseringar av olika inre bilder och att framkalla olika kroppsförnimmelser och sinnestillstånd, i ett tillstånd av djup avspänning.

Sandra Grundstoff

De mentala ”uppgifterna” i sekvensen har som avsikt att uppnå olika välgörande effekter, samtidigt som effekten av metoden naturligtvis inte kan garanteras men blir personlig för varje utövare.
I grunden är Yoga Nidra en metod för att ändra sitt medvetandetillstånd. Det är inte så mystiskt som det kanske låter – det som ändras är hjärnvågorna. Vårt vardagliga medvetande i aktivitet betecknas av Betavågor, som har en hastighet av 12-30 hz, varierande allt efter hur aktiva eller stressade vi är i stunden.
När vi är i olika nivåer av vila, meditation, djupsömn och drömsömn blir hjärnvågorna långsammare, då rör vi oss i så kallade Alfa, Delta och Theta-vågor från 12 hz helt ner till 0,1 hz.
Yoga Nidra kan hjälpa till att sänka frekvensen och därmed framkalla djupa vilotillstånd som är nödvändiga och läkande för kropp och sinne. Djup vila är restituerande och helt essentiellt för vår fysiska hälsa och mentala och emotionella välbefinnande.
De flesta som känner till Yoga Nidra tänker på det som en guidad form, där utövaren lyssnar på lärarens röst, live eller som en inspelning. Det är också möjligt att guida sig själv, i tankarna, när man blivit bekant med metoden.

Är Yoga Nidra-sekvensen alltid likadan?

– Det trodde jag själv länge. Jag kom först i kontakt med Yoga Nidra när jag började med yoga i tonåren, och då i form av en guidad inspelning av Swami Janakananda från Skandinavisk Yogaskola. Den versionen kommer från Satyanandatraditionen och är helt klart den form av Yoga Nidra som flest känner till i Sverige och Danmark. Jag trodde att den inspelningen var det som Yoga Nidra är, att det gick ut på att visualisera exakt de bilderna och gå igenom kroppen exakt på det sättet.
Genom åren har jag kommit i kontakt med andra skolor som har deras egen rutin, och efter att ha studerat Total Yoga Nidra med Uma Dinsmore-Tuli och Nirlipta Tuli har jag förstått att Yoga Nidra är en samling redskap som kan ha många olika uttryck och fungera på många olika vis.
Det tilltalar mig, jag känner mig stimulerad att ge yogans metoder vidare till yogalärareleverna på det öppna sättet, där man jobbar utifrån en förståelse för metodernas effekt snarare än att bara lära sig upprepa färdiga koncept

Vill du fördjupa dina kunskaper inom yoga och ayurveda? Läs mer om alla vår yoga utbildning, ayurveda utbildningar , yin yoga utbildning eller yogamassör utbildning. Du kan även läsa om alla våra utbildningar och kurser här. Må bättre själv och få andra att må bättre tillsammans med oss på Axelsons och med våra duktiga yogalärare! 

Du nämnde mentala ”uppgifter” som fyller olika funktioner, vad innebär det?

– Yoga Nidra börjar alltid med en speciell typ av kroppsscanning och andra metoder för att komma in i ett vilotillstånd. Nidra betyder sömn, men utövaren uppmanas att om möjligt inte sova, utan stanna kvar med uppmärksamheten på att följa instruktionerna i guidningen.
Yoga Nidra betecknar inte bara en metod, men också ett mentalt tillstånd, ett gränstillstånd där man varken är vaken eller sover, där man kan röra sig mellan sömn, dröm, meditation och så vidare medan man är vaken och medveten.
När utövaren guidats in i ett tillstånd av djup vila parallellt med vaken medvetenhet, är sinnet både avspänt och mottagligt för nya ”förslag”. De förslagen som ges verbalt ska generellt vara ”öppna”, så att utövaren kan använda tillståndet till upplevelser som är meningsfulla för just hen.
Det kan handla om att visualisera bilder som ger ro eller klarhet, att återkalla inre upplevelser av lycka och harmoni, eller liknande. ”Uppgifterna” kan också bestå i att följa en serie bilder med tankarna, det kan vara bilder med personligt, arketypiskt, vackert eller kreativt innehåll.
Man kan också jobba med mer ”råa” bilder, till exempel att låta det avslappnade sinnet återkalla olika stressfyllda upplevelser medan det samtidigt förblir avspänt – en yogisk metod för att öka möjligheten att förbli neutral och avspänd när stressfyllda situationer uppstår i vardagen.
Man jobbar också gärna med olika motsatser, i linje med den yogiska livssynen att allt är neutralt, det är våra tankar som gör att vi bedömer saker som åtråvärda eller förfärliga. När man jobbar med den typen av teman kan det vara viktigt att förbereda deltagarna på att det kommer att hända och på syftet med det, och att guidningen ”landar” utövaren i ett behagligt och grundat tillstånd i slutet av sessionen.
Kort sagt kan man säga att ”uppgifterna” är olika sätt att träna sinnet till större rymlighet och harmoni, i ett tillstånd där det är väldigt mottagligt. Yoga Nidra kan också utformas mer specifikt för en bestämd person, grupp eller situation. Metoden har likheter med både djupavspänning, visualisering, hypnos och meditation, men är inte liktydig med någon av delarna.

Vad kommer eleverna att ha med sig efter de fyra dagarna med Yoga Nidra?

– Förhoppningsvis kommer de först och främst att få med sig en metod som de själva har lust att fortsätta utöva, som kan ge djup vila, ökad kontakt med kroppen, ny vitalitet, bättre sömn, nya insikter, inspiration och mer därtill.
De kommer att ha en bred uppfattning om metodens bakgrund, tradition och utveckling. De kommer att ha en överblick över metodens beståndsdelar, vad som är viktigt och vad som är syftet med de olika delarna.
De kommer att få uppleva ett antal olika Yoga Nidra, både live och inspelningar, och påbörja sin egen träning i att utforma sina egna manus. De kommer att ha övat sig i att guida varandra, och till sist att guida en sekvens som de förberett och som de får feedback på av lärare och kurskamrater, för att sedan kunna gå ut och guida andra.
Eftersom de också får med sig grunderna i Restorative Yoga och en plattform för att börja integrera detta i sin undervisning, kan de med fördel kombinera dessa två redskap – Yoga Nidra passar fantastiskt bra att utöva i restorativa positioner.
Alla nya saker vi lär oss kräver helt naturligt att vi praktiserar dem, för att bli tryggare i att förmedla vidare. En delkurs i en lärarutbildning är helt naturligt bara en startpunkt, och jag kommer att uppmuntra eleverna att sätta sig över den eventuella osäkerhet som kommer av att vara ny, och gå ut och praktisera sina nya kunskaper med vänner och yogaelever.
Jag tror faktiskt aldrig att jag mött någon, elev eller medstudent, som inte uppskattat en guidad Yoga Nidra, till exempel i slutet av en yogaklass. Som lärare är det en stor utdelning att få se alla mjuka och avspända ansikten när eleverna sätter sig upp med rufsigt hår efter sekvensen, och du kan lita tryggt på att den djupa vila som Yoga Nidra kan ge är något de flesta, om inte alla, är i stort behov av.