Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Vi är resultatet av våra val!

– När vi förstår hur vi fungerar kan vi skapa förutsättningar för att fatta bra beslut utifrån medvetna val. Förstår man hjärnan förstår man vad som styr oss, vi är resultatet av våra val. Så säger Katarina Gospic, läkare och hjärnforskare.

Katarina Gospic är läkaren och hjärnforskaren som vill föra ut kunskap om hjärnan i näringslivet och samhället i syfte att främja hälsa, välmående och prestation.

Vad tycker du är det viktigaste att förstå om hjärnan, för att förstå oss själva?

– När vi känner obehag, även om det är mycket lite, triggas amygdala, som är en del av den s k reptilhjärnan* och är en mycket primitiv känslostruktur. När amygdala aktiveras, reagerar vi instinktivt och försöker undvika det okända. Genom att bli medveten om hur reaktionerna triggas, kan man träna sig i att medvetet välja sin reaktion i stället för att låta den instinktiva amygdalaimpulsen styra! Denna typ av självträning ändrar hjärnans struktur rent fysiskt. Olika områden växer faktiskt och blir större samtidigt som kopplingarna blir bättre. Tankar uppstår när det är aktivitet i och mellan hjärncellerna, vilket motsvarar elektroniska impulser och kemisk signalering. Kopplingar uppstår genom att en bestämd tanke tänks många gånger, det är som att trampa upp en skogsstig tills den blir en bredare och bredare väg.

Vi kan träna upp oss i att automatisera valda beteenden!

– När vi tränar oss i att kontrollera våra känsloreaktioner, genom verkliga situationer eller meditation, växer t ex frontalloben, som är hjärnans smartaste del. Frontalloben finns inte i samma form hos andra djur, och den fullt utvecklad vid 25 års ålder. Det är den evolutionärt sett ”nyaste” delen av hjärnan, och sysslar med sådant som självreglering, strategier, förutseende och planering.

Vad är det viktigaste vi själva kan göra, anser du, för en fysiskt frisk och välfungerande hjärna?

Grundprinciperna är träna, äta, sova. Fysisk träning ger fler kopplingar i främst frontalloben, och bidrar alltså till att skapa bra förutsättningar för att styra våra reaktioner. De som har bättre aerob kapacitet – kondition – presterar bättre i läs- och skrivtester. Beträffande kosten blir vi vad vi äter. Det som är bra för hela kroppen är bra för hjärnan. En viktig sak att veta är att hjärnan är en fettklump, alla nervceller i kroppen består av fett, liksom alla cellväggar. Vi bygger våra nervceller med fett, och kvaliteten på bland annat myelinet, som avgör hur snabbt och effektivt våra nervceller utbyter information, avgörs av kvaliteten på fettet vi äter. ”Mjuka” fleromättade fetter ger mjuka, spänstiga och flexibla nervceller, medan ”hårda” fetter, animaliska och mättade fetter, gör nervcellerna hårda och rigida.

* [wpanchor id=”#reptilhjarnan”]Begreppet reptilhjärnan syftar på hjärnstammen, mellanhjärnan och de evolutionärt äldsta delarna av storhjärnan – de delar av hjärnan som har att göra med våra överlevnadsinstinkter: Födointag, Flykt, Försvar och Fortplantning. Förenklat kan man säga att reptilhjärnan tar över när storhjärnan fungerar sämre, exempelvis vid akut stress som t ex hunger eller rädsla.

Mer artiklar om hjärnan: