Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


”Vi lär oss lyssna efter viktiga nyckelord”

Skador och liknande kan ”gömma sig” bakom muskelspänningar och -smärtor.  Kursen Idrottsmedicin och Skadelära är en del av Steg 3 i utbildningen till Medicinsk Massageterapeut, men också en kurs för alla terapeuter som vill bli skickligare på att känna igen vad som egentligen står på i klientens kropp, och att därmed ge rätt behandling.

Axelsons massage utbildning består av tre steg, där Steg 3 ger dig kompetens som Medicinsk Massageterapeut, med fler tekniker och djupare medicinska kunskaper. Steg 3 är uppdelat på fyra block som även kan studeras fristående, och som även är öppna för dig som har annan relevant friskvårdsutbildning.


I FriskvårdsMagasinet November berättade Björn Hedberg om block 2, Rehabilitering och självbehandling. Här får du möta Erik Gry som undervisar på alla tre stegen i utbildningen. Han berättar om block 1, Idrottsmedicin och skadelära, och lite om Positional Release Therapy som utgör block 4.

Hej Erik! Vad innebär Idrottsmedicin och skadelära, och varför är det viktigt?

– Förståelsen för skade- och sjukdomslära börjar vi jobba på redan i Steg 1 genom att känna och palpera kroppens muskler och andra vävnader. För att kunna känna igen en skada, måste man också veta hur kroppen känns i skadefritt tillstånd. Eftersom kroppar är så olika behöver vi ägna oss åt mycket utforskande för att skaffa erfarenhet.
I Steg 2 börjar vi gå mer in i felsökning, att undersöka och känna igen olika typer av muskeldysfunktioner. Ofta kommer patienterna till oss med någon typ av problem och här börjar man lära sig att använda sina massagekunskaper till att skräddarsy en behandling just för varje enskild patient och dens typ av besvär.
I Steg 3 går vi in på hur nedsatt funktion skiljer sig från skador. På många sätt är massageterapeuten en primär vårdgivare, många kommer direkt från fotbollsplanen eller kontorsskadan till massageterapeuten i stället för att gå till en läkare.
Hur förstår jag vad som har hänt med klienten? När kan jag hjälpa personen med mina redskap och när ska jag skicka vidare och till vem? Hur vet jag till exempel när ett korsband har gått av, eller om klientens ryggsmärtor är muskulära eller ett begynnande diskbråck?
Kursen innehåller ett stort teoriblock med hemstudier och på lektionerna jobbar vi mycket praktiskt. Vi palperar knän, gör ortopediska tester och andra typer av tester, och fördjupar oss tillsammans i hur man kan resonera kring och hantera olika typer av skador.
Den stora biten är att förstå anamnesen, sjukdomshistorian. Vi lär oss lyssna efter viktiga nyckelord som man behöver snappa upp. De flesta som har problem i rörelseapparaten har muskulära problem, det är nästan alltid en del av problematiken. Skador och liknande kan på så vis ”gömma sig” bakom muskelsmärtor och spänningar. För patienten själv kan det vara svårt att skilja till exempel ett ryggskott från ett begynnande diskbråck. Det är viktigt som behandlare att ställa rätt frågor för att kunna jobba utifrån så rimliga hypoteser som möjligt.

Erik Gry utbildade sig 2008 till massageterapeut på Axelsons i Göteborg, och jobbar idag som osteopat.

Hur jobbar du själv med de olika metoder du lärt dig?


– Numera gör jag sällan renodlade massagebehandlingar, berättar Erik. Men redskapen jag har med mig från massagen, förmågan att palpera och inkludera mjukdelsbehandling, ger mer hållbara resultat än att enbart adressera lederna. Det fyller absolut en viktig funktion även sedan jag utbildat mig vidare!
På Axelsons utbildning till Medicinsk Massageterapeut lär sig eleverna flera verktyg och tankesätt som också är en del av till exempel osteopatin. Positional Release Therapy – som tidigare kallades SCS, Strain – CounterStrain, är en teknik som används i osteopatin. Eftersom jag redan lärt mig metoden på Axelsons, hade jag ett försprång när jag sedan läste vidare till osteopat.
Positional Release Therapy är ett paraplybegrepp för de tekniker där man väljer att inte forcera, att inte stretcha om muskeln är i kramp och öm. Det var osteopater på 50-talet som upptäckte att mjukare tillvägagångssätt som att slacka, avspänna och jobba med musklerna i smärtfritt läge, kunde få spänningar och smärta att släppa. Den typen av metodiker används idag i alla typer av kroppsarbete, och jag använder det mycket.

I vilka situationer har en kropps- eller massageterapeut nytta av PRT?

– För en massageterapeut lämpar sig sådana tekniker väldigt bra när problemen inte beror på förtätad bindväv eller triggerpunkter, men på dysfunktioner i ”ledsinnet”, kommunikationen mellan hjärnan och musklerna.
Tillstånd som till exempel nackspärr eller ryggskott vill man inte stretcha, men när man hittar de mest smärtfria och avspända lägena ger muskeln med sig. Man jobbar alltså med att lugna smärtsamma muskeltillstånd och att få patienten att slappna av. Det här är väldigt bra metod vid akuta muskelkramper och låsningar, och kräver förstås att behandlaren känner igen vad det är som står på i klientens kropp.
Den här typen av tekniker är inte alltid lätta att utföra men de gör en enorm skillnad för patienten! Det känns som magi, men det är det inte, det är väldigt fysiskt och logiskt. Från Steg 2 upp till Steg 3 får eleven fler och fler verktyg som är extremt användbara och som i många fall kan vara avgörande.
Hammaren är bra när man ska hamra men förr eller senare behöver man andra verktyg. När det kommer patienter som inte kan hjälpas bäst med enbart massage och stretching, är det bra att ha fler tekniker. Ofta är alla delarna med i en behandling, man kommer åt olika lager med olika metoder.
Det är väldigt roligt att se en klass utvecklas så snabbt som de gör på Axelsons. Jag försöker alltid hålla en hög lägsta nivå. Lärandet är ongoing, det har inget slut, man kliar sig ofta i huvudet men det är väldigt givande att få lösa problem och jobba med andras livskvalitet. Att få vara med och öppna upp den porten för att eleverna ska kunna arbeta med människor och hjälpa dem, är väldigt tillfredsställande, viktigt och fint!

Utbilda dig till Medicinsk Massageterapeut – eller gå en fristående fördjupningskurs!