Vision

Axelsons Gymnastiska Institut går i spetsen för att fredlig beröring är en självklarhet i samhället.

Lika länge som massage har praktiserats, har man vetat att massage har en mängd läkande effekter. Med massage kan vi skapa tillfällen till helande beröring i situationer där annan form av beröring är omöjlig, eller direkt olämplig.

Det som tidigare mest var erfarenhetsmässig kunskap har med tiden i allt större utsträckning kunnat beläggas med forskningsresultat. Vi har länge vetat att massage är skönt och välgörande – idag talar forskningen framförallt om positiva effekter på hormoner och nervsystem. Tack vare de nya forskningsrönen har vi stärkts i vår övertygelse att beröring skapar harmoni, stärker banden mellan människor samt motverkar aggressivitet. Den man fått massage av, eller den man masserat, slår man inte gärna. Vi vuxna vill må bra. Vi vill också att våra barn ska må bra. Beröring är lika viktigt som mat och sömn för barns utveckling. Samtidigt lever vi i ett samhälle där många barn far illa, där ungdomar är rotlösa och våldsbenägna.

Axelsons Gymnastiska Institut har därför tagit ställning för fredlig beröring. Vi hoppas att genom detta ställningstagande kunna sprida massage och beröring på bred front i samhället och lära in nya positiva beröringsmönster hos människor i alla åldrar. Flera olika externa projekt har redan startats.