Yin yogalärare

Early Bird 10%Yinyogalärare

Utbildningen är godkänd av Yoga Alliance som fortbildning, så kallad YACEP.

Som en uppföljning på vår populära Yogalärarutbildning på Axelsons, har vi nu även en utbildning till Yinyogalärare.

Yinyoga är ett sätt att se på och utöva yoga utifrån en idé om helhet, samverkan och kontext. Benämningen yin och yang har sitt ursprung i den taoistiska filosofin och används som en praktisk modell för att beskriva hur saker och ting fungerar i relation till varandra och i förhållande till sin omgivning.

utbildningsgaranti grå

Yinyoga, när den appliceras insiktsfullt, ger möjlighet till fördjupad självkännedom; det reglerar ett överaktivt nervsystem och stimulerar kroppens självläkande förmåga. Det är därför ett vilsamt komplement till annan rörelsebaserad träning, samt en naturlig länk till att nyfiket utforska de mer meditativa aspekterna av praktikerna som yogatraditionen erbjuder.

Under utbildningen får du bland annat lära dig yinyogas 7 arketypiska positioner och hur du anpassar positionerna för individuella förutsättningar. Du får förståelse för begrepp som fascia, fokusområde, kompression och tension, inspirerat av den funktionella approach till yinyoga, anatomi och undervisning som Paul Grilley förmedlar.

Utbildningen ger dig en god kunskapsgrund för att kunna addera yinyoga på ett säkert sätt till din egen praktik och undervisningsvokabulär. Som lärare kan du välja att starta eller avsluta din vanliga rörelsebaserade klass med yinyoga, undervisa som renodlad yinyogaklass eller som en tematiserad workshop.

Yinyogas närande kraft är inte bara återhämtande utan också uppbyggande; den stärker vår empatiska och lyhörda förmåga. Den förbereder kropp och sinne för ett kontemplativt och självreflekterande förhållningssätt och tar oss till ett tillstånd av integrerad närvarande stillhet.

Utbildningsinnehåll Yinyoga

Förståelse för vad yin innebär i yogasammanhang

 • Vad yinyoga kan bidra med, vikten av att stanna upp
 • Yinyogas 7 arketypiska positioner

Funktionell anatomi

 • Humanvariation och biotensegritet
 • Att anpassa positioner utifrån individuella förutsättningar
 • Fysiologisk förståelse
 • Översikt av nervsystemet och orientering olika smärtbegrepp
 • Bindvävs- och fasciafysiologi; begreppsutredning

Metodik och pedagogik

 • Att observera olikhet och förutsättningar
 • Reflektion kring yin-sekvensering och tematiserad undervisning
 • Den språkliga kontexten och yogiskt förhållningssätt till undervisning

Jenny Lindgren är huvudlärare på utbildningen, se hennes presentation här.

Även Restorative och kreativ Yoga Nidra ingår

Restorative Yoga –Du lär dig grunderna i en fysisk avspänningsmetodik som fördjupar din egen praxis och som du får redskap till att börja implementera i din undervisning.

Restorative Yoga kan ha mycket god effekt vid t.ex. stress, utbrändhet och liknande tillstånd. Lärare är Sarah Jonsson, se hennes presentation här.

Kreativ Yoga Nidra – Du lär dig grunderna i hur klassisk Yoga Nidra (guidad yogisk djupavspänning) är uppbyggd, för att kunna utforma dina egna guidningar för olika syften. Yoga Nidra leder ofta till ett tillstånd mellan sömn och vakenhet, ett tillstånd där regenerering och självläkning kan få rum.

Lärare är Sandra Grundstoff, se hennes presentation här.

Kurslitteratur som ingår

 • Yinyoga Principles & Practice av Paul Grilley
 • Restore and rebalance av Judith Hanson Lasater
 • Handbok i Kreativ Yoga Nidra  av Sandra Grundstoff
Stockholm
Nästa tillfälle 2020-10-15 Stockholm, Axelsons Institute
Från 28 000 SEK inkl moms
20 dagar