Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Yoga Off The Mat

 

Vill du ta din yogapraxis ett steg vidare? Vill du använda din röst, dina resurser och din tid på att göra världen lite bättre?

Vill du utforska mötespunkten mellan yoga och aktivism? Du som väljer att utbilda dig till yogalärare hos Axelsons kommer framöver att få en heldagsintroduktion till ”Yoga Off The Mat” med inspiration och kunskap till hur du kan göra just detta!

 Vi lever i en tid med sociala, ekonomiska och ekologiska utmaningar och läser om terrorhandlingar och naturkatastrofer. Vi vet att skogar dör, vatten förgiftas och att otaliga djurarter försvinner från planeten.  Vi är en del av den här världen, inte åtskilda från den! Det kan vara överväldigande och kanske smärtsamt att ta in all information. Det enkaste kanske skulle vara att stänga av och bygga upp ett pansar av okänslighet runt sitt hjärta.

Men som yogautövare inspirerar vår praxis oss till att lyssna till hjärtat, att våga känna och att utveckla sin medkänsla. När vi inte har något pansar mellan oss själva och världen kan man lätt känna sig hudlös. Så vad kan vara ett sätt att hålla oss upprätta i mötet med alla utmaningar som vi står inför i världen?

Den frågan ställer Siw Aduvill, yogalärare sedan 8 år tillbaka, som från och med 2016 kommer att undervisa i Yoga Off The Mat på Axelsons Yogalärarutbildning i både Oslo, Stockholm och Göteborg.

– En bra början är att inse att känslighet och medkänsla – som utåt sett kanske verkar som en belastning och inte har speciellt hög status – gör oss till mer hela människor, säger Siw. Att det är en styrka att vi inte är döda inuti, utan kan känna med världen och våra medmänniskor.

Intresserad av yoga? Läs mer om alla vår yoga utbildning, ayurveda utbildningar , yin yoga utbildning eller yogamassör utbildning. Du kan även läsa om alla våra utbildningar och kurser här. Må bättre själv och få andra att må bättre tillsammans med oss på Axelsons och med våra duktiga yogalärare! 

Att bidra till andras bästa stärker vårt immunförsvar

– Mycket tyder på att detta att känna att man bidrar till positiv förändring ger det bästa immunförsvar som finns mot rädsla, isolering och ångest. Mycket forskning om frivilligt arbete hävdar att de som deltar har bättre hälsa och mer glädje och livskvalitet, berättar Siw Aduvill vidare.

– I kulturer med högt deltagande mår alla i samhället bättre – även de som inte själva deltar upplever att de är del i en större tillit och samarbete. Vi stärker alltså även vårt kollektiva immunförsvar genom att ta vara på varandra och bygga broar i stället för murar.

I yogan finns en lång tradition av osjälviskt tjänande. Många känner till begreppet ”karma yoga”, ofta i sammanhang av att stå till tjänst för andra och för kollektivet. Som yogautövare vet vi att vi behöver jobba med vårt inre för att kunna skapa förändringar. Yoga och meditation är utmärkta verktyg för att kunna vända fokus inåt och utåt samtidigt, och även för att kunna rymma tillvaron i sin helhet – både det som är fint och lätt och det som är intensivt och obehagligt, konstaterar Siw.

 

iStock_000017104792Small

 

 

Yoga Off The Mat

Organisationen `Off the Mat, Into the World ´ grundades av tre ledande yogainstruktörer i USA med en önskan om att inspirera till en form av aktivism som tar till vara både aktivisten och det som denne kämpar för. Som motvikt till den stereotypa bilden av en aktivist som en arg, stenkastande demonstrant, ville de utforska en kreativ och hållbar aktivism med utgångspunkt i yogan.

På Axelsons Yogalärarutbildning kommer du som deltagare att få de mest grundläggande och viktigaste elementen från Off The Mat-träningen. Vi tittar på hur det att praktisera yogans metoder påverkar oss själva och människorna runt oss, och se på hur vi bidrar till bättre balans i världen genom att skapa mer balans i oss själva. Vi använder verktyg som grounding, självundersökande, samarbete och global/personlig hållbarhet, allt med mycket lek och kreativitet.

– Även om fokus ligger på att se hur vi som yogautövare kan bidra till en bättre värld, kan de färdigheter vi tränar vara till stor nytta i vilken undervisningssituation som helst, säger Siw. Vi jobbar en hel del med det som provocerar oss, och ser på vad som kan hjälpa oss att hålla vår grounding och balans när vi står i situationer som kräver mycket av oss. Det kan ske när vi går ut och undervisar bland människor som är särskilt utagerande, eller angriper oss personligen, eller vars lidande vi blir överväldigade av – och dessa saker kan också ske i en helt ordinär yogaklass!

– För att kunna vara den resurs vi önskar är det viktigt att vi känner oss själva och vet hur vi ska ta vara på oss själva, så att vi inte genererar konflikt utan förmår lösa situationer som uppstår. Detta är viktigt att ha med sig i arbetet med att ”rädda världen”! Vi hjälper inte andra genom att se på oss själva som fläckfria. Som yogalärare har vi helt enkelt några goda verktyg vi kan dela med andra som kan bli hjälpta av dem – precis som vi själva blir hjälpta. Vi är alla del av en helhet och vi behöver varandra, säger Siw.

– Att ta yogan ”från mattan, ut i världen” handlar om att omsätta yogans värderingar i praktiken. Att göra sitt bästa för att leva i enlighet med det som djupast sett känns sant för oss. Motiverade av den empati vi känner för andra när vi låter hjärtat öppna sig, kanske vi börjar känna en längtan efter att engagera oss i projekt och processer för en mer rättvis och hållbar framtid.

Det finns inget facit för vilken form detta kan ta! Konkreta projekt skulle kunna vara att organisera donationsbaserade yogaklasser för att samla in pengar till – och samtidigt rikta uppmärksamhet mot – en speciell problematik, antingen det gäller trafficking eller orangutanger som mister sina skogsområden på grund av palmoljeproduktion.

Kanske organiserar man yogaklasser för människor i asyl, eller för människor som bor på gatan eller lider av posttraumatisk stress. Kanske önskar man stötta en minoritet eller subkultur som man själv identifierar sig med. Att bidra i världen kan också ta sig form i att jobba mer politiskt för att skapa sociala förändringar, genom media, ickevåldsaktioner och kulturarrangemang. På olika platser finns olika behov och olika möjligheter.

 

SiwAduwill_1

 

Det spelar ingen roll om det vi gör är litet eller stort, men att vi bidrar med de resurser och den kapacitet vi har. En viktig premiss är att vi kartlägger och jobbar utifrån vår egen passion – det som ”får vårt hjärta att brista allra mest” är det område där vi har mest att tillföra! säger Siw.

– För mig är det djuren, som vi delar den här planeten med, som mest av allt får mitt hjärta att brista, berättar hon. De har ingen egen röst, och jag ser det som min livsuppgift att vara deras röst. Jag känner det i varje cell i min kropp. Genom arbetet med Yoga Off The Mat såg jag också vilka händelser i mitt liv som gör att just detta känns så otroligt viktigt för mig. Det har varit nyttiga insikter att ha med mig för att kunna undvika att bli alltför provocerad och reaktiv vid möten med grova övergrepp och våld mot djur.

Utmaningen i det här arbetet är alltid… människor. Det är vuxna människor som lägger premisserna och det är vuxna människor som måste se till att förändring sker. Så är det också när vi jobbar med miljövärn och allt möjligt annat, avslutar Siw.

 

Yoga Off The Mat definieras av:

– att vi erkänner sambandet mellan vår inre utveckling och vår roll i världen

– en etisk värdegrund med rötter i yogafilosofin, som lägger grunden för hur vi handlar

– att vi kultiverar gemenskaper som både stöttar och håller varandra ansvariga

– att vi har en personlig praxis med tillgång till verktyg som gör det möjligt att vara en resurs mitt i kaos, och förebygger att vi själva blir utbrända

 

2015 gav Siw Aduvill ut boken ”Yoga når det gjelder” på Arneberg Forlag i Norge, där hon bland annat utforskar sambandet mellan yoga och utmaningarna i vår tid.

Hon är certifierad genom organisationen `Off the Mat´och har sedan 2012 deltagit i `Yoga In Action´, en kurs i Norge baserad på Off The Mat’s ledarträning.

Hon har även bakgrund från modern cirkus.