Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Yogalärare med fokus på alignment, ayurveda & mindfulness

Vi vill med vår utbildning ta ett steg i riktning bort från att dela in yogan i ”stilar”, för att i stället fokusera på hur träningen kan anpassas till vad utövaren vill få ut av sin yoga. Till detta använder vi Ayurvedan som redskap. Samtidigt vill vi närma oss yogans djupare syfte genom att hela tiden låta en attityd av mindfulness vara det viktigaste – även i den fysiska träningen.

 

Visst finns det skillnader i de filosofiska system och de grundtankar läraren lutar sig mot i de många skolor som existerar idag – men många av de ”stilar” som utvecklats på senare tid skiljer sig mest åt i hur man utövar sina asanas, de yogiska kroppsövningarna. Långsamt eller snabbt? Vila mellan övningarna eller göra vinyasas – en kort dynamisk rörelseserie – mellan? Musik till eller inte? Mycket fokus på alignment eller inte, och hur formulerar man i så fall dessa anvisningar? Eller ligger fokus på att uppmärksamma energi på olika sätt? Det är i huvudsak sådana saker som ligger som grund för modern stilindelning inom yogan.

Yoga Class in Berlin

Fokus på metoderna

Vi kallar helt enkelt vår ”stil” för yoga, utifrån en önskan att undervisa en helt grundläggande kunskap med många variationsmöjligheter. Vi vill förmedla grundprinciperna för att kunna undervisa asanas på det sätt som passar bäst för gruppen, tillfället eller individen – och för individerna även vid gruppundervisning. Vi vill lämna det fritt åt dig att kalla ditt sätt att undervisa vad du vill, och i synnerhet att alltid basera din undervisning på dina personliga erfarenheter. Vi lägger fokus på metoderna och vad de kan göra för var och en av oss, inte på en enda läromästare eller på ett enda betraktelsesätt.

Mindfulness och Pranayama

Vi drar nytta avyogans tradition parallellt med modern forskning och kunskaper om yogans biomekanik, och eleven kommer framför allt att lära sig undervisa ett säkert, inkännande utövande av den fysiska yogan. Vi använder terminologi och erfarenhet från mindfulnesskonceptet – en modern nyformulering av traditionell meditation. Andningsteknik och uppmärksamhet på andningen är en självklar del av både asana- och  mindfulnessträningen, och naturligtvis lär vi också ut pranayama, de yogiska tekniker där andningen används för att påverka livsenergin.

Konsten att undervisa

Vi lägger mycket tid på att förmedla och träna eleverna i konsten att undervisa – det är ju trots allt den stora skillnaden mellan lärarträning och att gå på yogatimmar som elev! Efter utbildningen är ambitionen att varje elev ska ha förståelse, erfarenhet och självförtroende till att gå ut i de sammanhang där de önskar sprida yogan och presentera en personlig och intelligent yogaundervisning. Alla är välkomna till utbildningen! Regelbunden träning hemma är en del av utbildningen, så även om du är ny inom yoga så har du nio månader på dig att skaffa personlig erfarenhet. Alla ämnen stöttas genom hemuppgifter och den som engagerar sig kan vara ganska säker på att få en intensiv utvecklingsresa på alla plan!

Intresserad av yoga? Läs mer om alla vår yoga utbildning, ayurveda utbildningar , yin yoga utbildning eller yogamassör utbildning. Du kan även läsa om alla våra utbildningar och kurser här. Må bättre själv och få andra att må bättre tillsammans med oss på Axelsons och med våra duktiga yogalärare! 

Ayurveda för en individanpassad träning

För att variera yogan använder vi oss bland annat av ett ayurvediskt betraktelsesätt. Ayurvedan gör det tydligt att vi alla dels har våra naturliga
förutsättningar i form av vår dominerande dosha, som är grunden för vår kroppsliga och mentala konstitution, dels att vi är i hög grad påverkade
av våra omgivningar – årstider, tid på dygnet, maten vi äter, stressfaktorer etc. Därför är det väsentligt att vi kan anpassa både vår egen yogaträning
och den undervisning vi erbjuder andra efter behoven just nu.

För att kunna vara lyhörd för kroppens signaler och för livet i stort, är även en attityd av mindfulness av största vikt. Det är för många av oss lätt att drivas av sin konstitution, sin ”personlighet”, till att göra för mycket av det vi inte behöver. Det förekommer skador även inom yoga – både skador på kroppen och skador på det egentliga syftet med yoga. En asanaträning med allt för starkt fokus på fysisk prestation kan lätt stimulera egot – det vi identifierar oss med – i stället för att föra uppmärksamheten till självet – det vi är djupast sett.

Som vi ser saken, samverkar alignmentträning, mindfulness och ayurveda till att minimera risken för att skapa obalans genom yogan och i stället göra träningen så säker, balanserad, hälsobringande och medvetandegörande som möjligt på alla plan.

Yogalärarutbildningen bygger på tre huvudsakliga riktlinjer:

Alignment /Anatomi

både vårt rent kroppsliga välbefinnande och i vilken grad vi har tillgång till vår inneboende livsenergi kan förbättras
genom god hållning, öppenhet i lederna och balans mellan olika muskelgrupper – ett tillstånd där kroppen är i balans med tyngdfältet, i yoga ofta kallat alignment. Du lär dig vägleda andra i en säker och balanserad asanaträning utifrån kunskap om kroppens biomekanik. Även andningstekniker och pranayama underbyggs med en anatomisk förståelse.

Mindfulness

en viktig nyckel till utveckling är uppmärksamhet och närvaro – s k mindfulness. Detta är inte något som bara tränas sittande. Vi väver in dessa principer i asanaträningen och genom enkla hemövningar även i vardagens alla situationer. Du lär dig förmedla denna typ av attityd och träning, som en naturlig del av yogan och livet.

AyurVeda

”läran om livet”, det urgamla systemet för holistisk hälsa och balans i vilket yogan växt fram som en del. Du lär dig genom teori och praktik om ayurvedas syn på de fem elementen och vilket inflytande de har på vårt kroppsliga och mentala tillstånd. Du lär dig en hel del universella livsstilsprinciper från ayurvedas visdom och grunderna i hur yoga/asanaträning kan anpassas till individen genom ett ayurvediskt
förhållningssätt. Du får också en grundkurs i ayurvedisk yogamassage, som är ett utmärkt redskap i sig själv och även gör dig mer trygg i
att röra vid dina elever.

 

S01-YA-SCHOOL-RYS-200

 

Utbildningen är godkänd av Yoga Alliance och efter fullföljd utbildning kan du registrera dig som RYT200.