Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


Qigong – träning för hela människan

Som något helt nytt kan du till hösten 2016 utbilda dig hos Axelsons till lärare i Yuan Gong Qigong. Det är lätt att lära sig, behagligt att träna och ger snabba resultat i form av välbefinnande, ökad energi och ett lugnt sinne.

Intresserad av yoga? Läs mer om alla vår yoga utbildning, ayurveda utbildningar , yin yoga utbildning eller yogamassör utbildning. Du kan även läsa om alla våra utbildningar och kurser här. Må bättre själv och få andra att må bättre tillsammans med oss på Axelsons och med våra duktiga yogalärare! 

Arne Nordgren som är lärare på utbildningen har utövat Zhineng Qigong sedan 1995 och varit lärare på den grundläggande nivån sedan 1997. År 2009 mötte han Yuan Tze som blev hans nya lärare. 2013 beslöt sig Yuan Tze för att utveckla Yuan Gong, ett nytt modernt Qigongsystem.

 

Yuan Gong är otroligt effektivt

– För mig var det en milsvid skillnad i hur jag upplevde snabbheten i min utveckling med det nya systemet, säger Arne Nordgren med eftertryck.

– Det Yuan Tze har gjort är framför allt att anpassa metoden för nutidens människa. Han har inte kommit på helt nya rörelser, utan det är gamla metoder med ett nytt fokus och nya sätt att använda medvetandet. Yuan Tzes metoder gör Qigong mer tillgängligt för fler människor på kortare tid, konstaterar Arne.

Människor upplever väldigt tydligt hur cirkulationen av energi går igång, smärtor och spänningar minskar, blockeringar löses upp. Jag känner mig alltid avslappnad, frisk och fräsch efter en träning. Det känns fint att vara med om att sprida en sån form av Qigong till fler människor!

 

Ren Xue – ett holistiskt perspektiv

Grunden är andningen, och rörelsesekvenser där man hela tiden använder medvetandet på ett riktat sätt.

Man gör övningar som hjälper till att förbättra cirkulationen av energier i hela kroppen. När vi ökar blodcirkulationen ökar energiflödet och omvänt.

Det finns också en träningsform för att återställa och förbättra energiflöde och funktion i de inre organen. Man använder rörelser, medvetande, andning och ljud.
iStock_000015587183_maninpark

 

Grundläggande lärarutbildning

Under utbildningen till Qigonglärare kommer deltagaren att lära sig utöva och undervisa metoder som går att anpassa efter behov. Yrkesutbildningen sträcker sig över en termin med tre träffar på vardera två dagar, och möjlighet att pratas vid och få support mellan träffarna.

Gruppen kommer även att jobba med fristående övningar som squats, drag-qi samt massage av huvud och ansikte som man både kan använda på sig själv och i healingsammanhang. Vi går också igenom grunderna i hur man kan utöva qi-healing. En viktig del av grundutbildningen är också att få en grundläggande förståelse för qi (energi). All qi-träning springer ur en holistisk syn på människan och universum.

– Flödet och medvetandet är det viktigaste när vi börjar träna, säger Arne. I Yuan Gong ligger fokus på att göra medvetandeaktiviteterna rätt, att rörelserna ska vara behagliga och sköna och att man snabbt ska få en känsla av qi. När det undervisas så, tycker folk verkligen inte att det är tråkigt!

Om vi använder medvetandet aktivt när vi tränar formen, kommer vi naturligt att koppla på medvetandet i dagliga livet, säger Arne. Det är som en slags föryngringsprocess där vi förbättrar vår cirkulation, smidighet, fokus och koncentration och vi blir både starkare och piggare.

Vi människor har en speciell ställning i världen med vårt stora medvetande om oss själva och vår potential för anpassning genom intelligensen. Vi har skapat en tillvaro för oss själva där allt går väldigt fort och vi är konstant utsatta för information, vilket samtidigt innebär en stor stress. Yuan Gong tar hänsyn till det moderna livets karaktär och det finns inbyggt i metodiken att ändra vår livsföring till något mer harmoniskt och rofyllt.

– Yuan Gong tränar oss i olika sätt att bevara energi och det relateras hela tiden i teorin till vår nutida livsstil, fortsätter Arne. Hur mår vi till exempel efter att ha varit på rea, intensivt sökande efter något vi vill köpa, med hela medvetandet riktat utåt? Qi följer medvetandet, när vi har fokus utåt förlorar vi qi och det är lätt att känna sig dränerad efter en sådan utflykt.

Här kan du läsa mer om principerna bakom Qigong och anmäla dig till lärarutbildningen!

 

Axelsons yrkesutbildning till Qigonglärare är i stora drag upplagd så här:

Dag 1 – du lär dig utöva Tian Yuan och Di Yuan för eget bruk. Alla är välkomna och du kan vara med denna första dag även om du inte vill bli lärare.

Dag 2 – vi finslipar metoderna – som lärare behöver vi kunna utföra övningarna väldigt väl. Vi går djupare i vad qi är och hur det fungerar, medvetandets funktion och medvetandets förhållande till qi.

Dag 3 & 4 – Squats och drag-qi, massage av huvud och ansikte, grunderna i qi-healing. Vi lär oss mer om qi-flödet och hur övningarna utförs optimalt.

Dag 5 & 6 – Examination, skriftligt prov och praktisk demonstration av undervisning. Under kursen får deltagarna hemuppgifter i att undervisa som vi följer upp tillsammans, undervisningstekniken är på så vis inbyggd i träningen.


Alla examinerade lärare i Yuan Gong kan vara med i ett globalt nätverk
där man samarbetar för att sprida träningen och idéerna bakom, och där man kan finna stöd och information såväl som samarbetspartners. Alla som ger kurser kan visa upp dem via en global website (med olika avdelningar för USA, Europa, Australien/Asien) där man kan läsa om metoden och info om läraren. Man kan även länka till sin egen website. Det finns också en mängd dokumentation som man kan ta del av, beroende på vilken nivå man undervisar.

https://qigongupplands-bro.se/

https://yuantzecentre.com/

https://yuantzerenxue.eu/

https://www.renxueaustralasia.org/