Medicinsk massageterapeut

Som Medicinsk massageterapeut har du kunskaperna och verktygen för att kunna behandla personer med mer komplicerade tillstånd. Du har flera olika behandlingstekniker för att kunna behandla såväl akuta som kroniska skador- ovärderliga kunskaper för dig som vill arbeta med idrottare!

Vissa skulle säga att du med alla tre stegen i Axelsons massageutbildning blir en riktig idrottsmassör. Vi håller med, men då även de som inte idrottar kan drabbas av samma eller liknande skador ser vi titeln Medicinsk massageterapeut som mer passande.

För med alla tre stegen blir du verkligen en ”specialist”. Du har kunskaperna och verktygen för att kunna behandla personer med både akuta och kroniska tillstånd, de med mer komplicerade tillstånd, för rehabilitering och vid akuta skador som exempelvis nackspärr och ryggskott.

Du får flera redskap för diagnos, grundlig kunskap i undersökning, tester för kundens ortopediska och neurologiska status, hjärt- lungaskultation samt puls- och blodtrycksmätning. Du lär dig myofasciell behandling och får en förståelse av kroppens muskelslingor, ledbehandling, rehabilitering och självbehandling, idrottsmedicin och skadelära.

Dina manuella behandlingar blir ett kraftfullt redskap du kan använda framgångsrikt även på patienter med mer komplicerade tillstånd. Du lär dig flera olika behandlingstekniker för att kunna behandla såväl akuta som kroniska idrottsskador – ovärderliga kunskaper för dig som vill arbeta med idrottare.

Utbildningens upplägg

De första två stegen kan läsas på vardag eller helg.

Läs om vad du får lära dig i Steg 1: Friskvårdsmassör

Läs om vad du får lära dig i Steg 2: Massageterapeut

Steg 3 består av fyra block:

  • Idrottsmedicin och skadelära, 4 dagar + distansstudier som ska redovisas senast 1 månad efter sista kursdag.
  • Rehabilitering och självbehandling, 2 x 4 dagar
  • Revolving- myofasciell behandling, 2 x 4 dagar
  • Ledbehandling med “Positional Release Therapy”, 2 x 4 dagar

Omfattning

Hela utbildningen, steg 1,2 och 3 omfattar 900 studietimmar, distanstimmar och hemstudier inräknade.

Flexibelt upplägg- Välj om du vill läsa vardagar eller på helg?

Alla stegen kan läsas i en följd eller med uppehåll mellan varje. Du kan välja att läsa steg 1 samt 2:

  • vardagar, 2-3 dagar/vecka under 8 veckor i Stockholm och Göteborg.
  • helg, cirka 1 helg/ månad under 6 månader i Stockholm

Sista steget, steg 3 består av 7 perioder som går torsdag- söndag under 4 månader. Detta för att du ska kunna arbeta samtidigt och använda dig av de nya kunskaperna du lär dig.

Oavsett hur du väljer att läsa vår massageutbildning är den omfattande och går i högt tempo så du behöver avsätta lika mycket tid för hemstudier varje vecka om du går på vardag eller mellan varje period.

Modernt digitalt studiematerial

Som stöd för dina studier har du massor av teoretiskt & praktiskt studiematerial online!

Praktik

Totalt 140 praktiktimmar på skolan/hemma.

Starta eget eller jobba som anställd?

Alla tre stegen kan läsas i en följd eller med uppehåll mellan steg 1 och 2. Om du väljer att läsa dem i en följd blir kostnaden lägre.

För att du ska kunna komma igång och börja arbeta direkt efter steg 2 har vi valt att dela upp steg 3 i fyra olika block som kan läsas var för sig när det passar dig. Efter varje block får du ett kursintyg. Efter godkänd utbildning med alla fyra block blir du av Axelsons diplomerad Medicinsk massageterapeut. Du kan läsa blocken i den ordning som passar dig.

Medicinsk Massageterapeut – gångbart i hela världen

Att vara Medicinsk massageterapeut passar dig som vill ha ett fysiskt, kunskapskrävande och mänskligt yrke som är gångbart i hela världen. Som Medicinsk massageterapeut kan du behandla både förebyggande, friskvårdande och rehabiliterande. Dessutom vet du hur du ska gå till väga med många specifika skador och besvär. Därmed kan du rikta in dig mot en mängd olika klientgrupper. Våra elever är eftertraktade av såväl svenska som utländska aktörer inom branschen.

Axelsons diplom – en kvalitetsgaranti

För dig som ska välja utbildning handlar det naturligtvis om att veta vad du vill kunna göra med dina patienter! Varje steg i utbildningen är användbart i sig och vill du gå vidare senare behöver du aldrig läsa samma sak igen. Vi fokuserar på det du verkligen behöver som medicinsk massageterapeut.

Utbilda dig till diplomerad Medicinsk massageterapeut!

Vi utbildar människor i yrken med ett stort ansvar och när våra elever är färdiga ska de kunna sina saker. Vi gör vårt för att de titlar vi ger våra elever ska vara mycket mer än titlar, och vi är här för att hjälpa var och en av våra elever att bli riktigt duktig!

En yrkesutbildning är en stor investering, tidsmässigt och ekonomiskt. När du gör ditt val, tänk på vilket värde ditt diplom från Axelsons representerar i fråga om kunskap, yrkesmässig självtillit och din trovärdighet hos kunderna! Att ha Axelsons diplom Medicinsk massageterapeut på väggen är en kvalitetsgaranti.

Utbildningar

Program
Längd
Massageterapeut Steg 1 -2
6 månader
Nästa start: 26 aug
Platser kvar
Medicinsk Massageterapeut Steg 1-3
Nästa start: 26 aug
Platser kvar
Medicinsk Massageterapeut, enbart steg 3
28 dagar
Nästa start: 16 jan 2020
Platser kvar

Delkurs

Stockholm
Nästa tillfälle 2019-08-22 Stockholm, Axelsons Institute
Från 27 000 SEK inkl. moms
28 dagar
Göteborg, Stockholm
Nästa tillfälle 2019-08-22 Göteborg, Axelsons Institute
Från 8 500 SEK inkl. moms
8 dagar
Göteborg, Stockholm
Nästa tillfälle 2019-09-19 Göteborg, Axelsons Institute
Från 8 500 SEK inkl. moms
8 dagar
Göteborg, Stockholm
Nästa tillfälle 2019-10-17 Göteborg, Axelsons Institute
Från 4 500 SEK inkl. moms
4 dagar
Göteborg, Stockholm
Nästa tillfälle 2019-11-14 Göteborg, Axelsons Institute
Från 8 500 SEK inkl. moms
8 dagar